DEBATT

Her er toglinja som går parallelt til E18 ved Vækerø i Oslo.

Ungdomspolitikere i Oslo varsler ungdomsopprør dersom E18-prosjektet presses gjennom

– Det er vel bare Høyre-regjeringen som kan tenke så gammeldags at man holder Fornebubanen som gissel for å tvinge gjennom mer motorvei.

Publisert

Oslo og Viken har fått frist til påske om å bli enige om Oslopakke 3. I kjernen av forhandlingene ligger E18-prosjektet, som vil innebære en betydelig utvidelse av motorveien.

Vegvesenet har konkludert med at en slik utbygging er unødvendig, men forrige mandag kunne NRK fortelle at regjeringen likevel vil bruke 60 milliarder kroner på prosjektet. Det provoserer oss, lederne av AUF, Grønn Ungdom, Unge Venstre og Sosialistisk Ungdom i Oslo. Vi sier alle klart nei til mer motorvei og lover ungdomsopprør om ikke E18-prosjektet legges på is.

Det er helt hårreisende at regjeringen skal bruke så mye penger på et unødvendig og uønsket prosjekt bare fordi noen partipamper har bestemt at dette skal være den store kampsaken i løpet av deres karriere.

Mer kø og mer utslipp

Klima og ungdommen trenger at noen kjemper vår sak. Det er vel bare Høyre-regjeringen som kan tenke så gammeldags at man holder Fornebubanen som gissel for å tvinge gjennom mer motorvei.

Osloregionen er i stadig vekst. Vi er helt nødt til å sørge for at de som bor utafor bykjernen i Oslo sentrum kan komme seg fram raskt, billig, og miljøvennlig.

Vi ungdom har streiket for klimahandling i over ett år. Vi må gjennomføre tiltak som faktisk sikrer utslippskutt og som gir oss bærekraftige kollektivløsninger for framtida! Men E18-utbyggingen vil føre til mer kø og mer utslipp, stikk i strid med klimamålene til Oslo.

Vi er opprørte over arven regjeringen og Høyre vil etterlate oss, et utdatert prosjekt som ikke vil være ferdig før slutten av tiåret, når Osloregionen skal nærme seg nullutslipp.

Det motsatte av det Hareide lovet

Knut Arild Hareide var godt likt blant ungdommen, spesielt etter han tok et tydelig standpunkt om partiets veivalg. Men vi mener han mistet ryggraden da han gikk inn i rollen som samferdselsminister.

Fakta om E18

● En utbygging vil utvide E18 fra to til tre motorveifelt inn mot Oslo. Det vil gi en kapasitetsøkning på 50 prosent.

● Oslo kommune er mot denne utbyggingen. Byrådsplattformen er mot å bygge prosjekter som ikke bidrar til å nå klimamålene.

● Viken fylkeskommune har trukket lånegarantien til prosjektet. Uten denne kan ikke prosjektet bygges.

● I tillegg til bompengene legger staten fem milliarder kroner på bordet for å bygge første del av E18.

E18-prosjektet er det motsatte av den satsingen på klima, miljø og kollektiv han lovet. Bærekraftige kollektivløsninger er den eneste måten vi kan få med oss hele folket på handling mot klimakrisen.

Vi trenger en kollektivsatsing

Oslopakke 3 er allerede kraftig underfinansiert, og vi vet at bompengeinntektene vil synke de neste årene, slik at finansieringen av de nødvendige samferdselsprosjektene vil bli enda mer krevende. Vi må beholde elbilfordelene og øke bompengene, for det skal alltid lønne seg å velge klimavennlig og være dyrt å forurense. Vi trenger kollektivsatsing nå.

Regjeringen kunne heller finansiere en ny sentrumstunnel, så det blir flere avganger med t-banen, eller hjelpe Oslo med å gjennomføre kutt i kollektivprisene. Folk vil ha et bedre kollektivtilbud, ikke mer motorvei!

Powered by Labrador CMS