Folk med munnbind på Jernbanetorget i Oslo. Byrådet i Oslo innfører påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken fra tirsdag kl 12.00.
Folk med munnbind på Jernbanetorget i Oslo. Byrådet i Oslo innfører påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken fra tirsdag kl 12.00.

Flere kommuner rundt Oslo strammer inn på koronatiltakene

Både Lørenskog og Ullensaker kommune har i formannskapsmøter onsdag innført strengere koronatiltak etter samme lest som Oslo. De to kommunene har mange innbyggere som oppholder seg i hovedstaden.

Publisert

Både Lørenskog og Ullensaker kommune har innført påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport hvis det ikke er mulig å holde én meters grense, samt forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn ti personer til stede.

De to kommunene skal også påby registrering av gjester på skjenkesteder og forbud mot offentlige innendørs arrangementer med mer enn 50 personer til stede hvis det ikke er seteplassering.

Nesodden med nye påbud

Ullensaker har i tillegg, slik som Oslo, vedtatt at personale i hjemmetjenesten nå skal benytte munnbind ved besøk, noe Lørenskog ikke har fattet vedtak om.

Nesodden vedtok formannskapet onsdag kveld et midlertidig påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten og forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere der det ikke er faste sitteplasser.

Har mange innbyggere i hovedstaden

Alle kommunene har til felles at de har det samme bo- og arbeidsmarkedet som Oslo slik at kommunens innbyggere både jobber og har fritidsaktiviteter i hovedstaden.

Powered by Labrador CMS