Den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge får likevel lov til å holde stand på Tøyen torg lørdag. Kommuneadvokaten mener bydelsutvalget i Gamle Oslo ikke hadde lov til å trekke tilbake tillatelsen til arrangementet. Foto: Christian Boger

Sian får likevel holde stand på Tøyen torg. Kommuneadvokaten mener vedtak i bydelsutvalget var ulovlig

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo hadde ikke juridisk grunn til å trekke tilbake tillatelsen til Sian til å markere seg på Tøyen torg førstkommende lørdag, konkluderer Kommuneadvokaten i en hemmelig uttalelse. Politiet vil heller ikke stoppe arrangementet.

Publisert

Nylig trakk bydelsutvalget i Gamle Oslo tilbake tillatelsen den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) fikk av bydelens administrasjon til å avholde stand på Tøyen torg førstkommende lørdag. I vedtaket om tilbakekallelse viste lokalpolitikerne til brudd på straffelovens rasismeparagraf og FNs barnekonvensjon.

I etterkant av vedtaket har kommuneadvokaten i Oslo slått fast at vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag. Kommunens jurister mener arrangementet ikke kan nektes avholdt, verken av hensyn til barns rettigheter eller rasismeparagrafen i straffeloven.

Arrangementet vil trolig gå som planlagt

Etter avgjørelsen fra kommuneadvokaten og nyheten om at heller ikke oslopolitiet vil forby arrangementet, ser det ut til at arrangementet på Tøyen torg lørdag vil gå som planlagt.

VårtOslo får av byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Per Anders Langerød, onsdag kveld bekreftet at lørdagens arrangement høyst sannsynlig vil gå av stabelen.

— Vi har ingen myndighet til å avgjøre i dette spørsmålet. Resultatet i saken er nå opp til bydelen og politiet, sier  byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VårtOslo.

Det har onsdag ikke vært mulig å få en endelig avklaring fra bydel Gamle Oslo på om arrangementet vil gå som planlagt.

Rødt frykter aksept for spredning av rasistiske ytringer

En av de sterkeste motstanderne mot Sian-arrangementet på Tøyen er leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri. Han er skuffet over at verken kommuneadvokaten eller politiet vil stoppe arrangementet.

Rødt-leder Siavash Mobasheri er skuffet over at verken kommuneadvokaten eller oslopolitiet vil stoppe lørdagens SIAN-stand på Tøyen torg. Foto: Ylva Holm Torsteinson

— Jeg er bekymret for at denne saken vil skape en presedens for at Sian og andre høyreekstreme grupper vil få mulighet til å spre hat og rasisme i flerkulturelle områder i byen vår, slik høyreekstremisten Rasmus Paludan gjør Danmark. Vil oslopolitiet virkelig bruke titalls millioner kroner på å legge til rette for og beskytte rasister og høyreekstreme, sier han.

Rødt-lederen mener det er på høy tid at politiet tar i bruk rasismeparagrafen i straffeloven for å hindre ytringer, som det Sian står for.

— Heldigvis skal Sian ikke få spre det rasistiske budskapet sitt i fred i hjertet av flerkulturelle Oslo. Alle antirasister må kjenne sin besøkelsestid, og møte opp på mot-demonstrasjonen. Vi skal fylle Tøyen torg med kjærlighet og overdøve Sians hat og rasisme, lover Mobasheri.

Kan ikke nekte enkeltpersoner deltagelse

I redegjørelsen fra Kommuneadvokaten, signert Jon Sverdrup Efjestad, slås det fast at lokalpolitikerne gikk ut over sitt mandat da de vedtok å trekke tilbake standstillatelsen fra bydelen.

«Punkt 2 i bydelsutvalgets vedtak vurderes som et forbud mot at organisasjoner og enkeltindivider som er tiltalt eller dømt for å spre hets og hatefulle ytringer, som omtalt i rasismeparagrafen, får tillatelse til å stå på stand i offentlige rom som bydelen forvalter utleien av. Dette er et påbud som kommunen ikke lovlig kan fatte, da kommunen ikke har hjemmel for å nekte enkeltpersoner å delta i demonstrasjoner», skriver advokat Sverdrup Efjestad.

Ordfører Marianne Borgen er en av politikerne som har vært mest engasjert i å forby Sian-standen på Tøyen torg. Her vender hun ryggen til et av organisasjonens arrangement utenfor stortinget. Foto: Christian Boger

Vedtaket er ugyldig

Kommuneadvokaten anser med andre ord vedtaket fra bydelsutvalget som ugyldig.

— Dersom vedtaket mangler hjemmel, vil det som klar hovedregel anses som et ugyldig vedtak, som etter sitt innhold ikke har rettsvirkning. Situasjonen er normalt da at man kan se bort fra det. I denne saken innebærer det at den opprinnelige tillatelsen ikke kan anses lovlig trukket, konkluderer Jon Sverdrup Efjestad.

Politiet vil ikke stanse Sian

I en tidligere vurdering av Sians planlagte stand på Tøyen torg, har kommuneadvokaten åpnet for at oslopolitiet har en juridisk mulighet til å stoppe arrangementet. Så langt vil ser ikke politiet noen grunn til å gjøre det.

Politiet mener faren for ordensforstyrrelser rundt SIANs varslede stand på Tøyen torg ikke er nok til å kunne forby arrangementet. Foto: Christian Boger

Politiet mener arrangementet ikke kan forbys med å henvise til frykt for ordensforstyrrelser.

— Politiet har adgang til å sette vilkår om tid, sted og gjennomføring for å ivareta hensynet til orden og sikkerhet. Dette kan om nødvendig innebære å flytte eller utsette arrangementet. Men å nekte markeringen gjennomført under enhver omstendighet, er knapt tenkelig uten å krenke Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen. Etter politidistriktets syn er dette bare aktuelt hvor det er varslet og intendert at ytringen vil skje gjennom straffbare handlinger som vold og/eller skadeverk, skriver politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Fredrik Råme, i en mail til bydel Gamle Oslo.

Heller ikke et eventuelt rasistisk innhold mener politiet er nok til å stoppe arrangementet før det finner sted.

— Vi legger til grunn at det ikke er adgang til å nekte en markering i forkant på grunn av innholdet i ytringene. Dette gjelder selv om politiet vet med sikkerhet eller regner det som sannsynlig at det vil komme hatefulle ytringer som representerer et brudd på straffelovens paragraf 185. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gripe inn for å stanse ytringene når de først er fremsatt, men dette er bare aktuelt ved åpenbare brudd på den aktuelle paragrafen, sier oslopolitiet.

Powered by Labrador CMS