Rødt og gruppeleder Eivor Evenrud har brutt budsjettforhandlingene med byrådet. � Jeg tviler på at vi kommer til enighet før saken kommer opp i bystyret om 14 dager, sier hun. Foto: Arnsten Linstad

Budsjettkrise i hovedstaden. Byrådet vil ikke innfri Rødts krav om senking av gjengs leie i kommunale boliger

I morgen skulle revidert budsjett vedtas i bystyrets finanskomité, men dette kan dra ut. Rødt vil ikke inngå noen budsjettavtale uten en senkning av gjengs leie i kommunale boliger med 3000 kroner.

Publisert

Vårens store debatt i bystyresalen har vært husleien for vanskeligstilte i Oslos kommunale boliger. Såkalt gjengs leie. Etter at byrådet i februar gikk ut med lovnad om å redusere denne, for så ikke å følge dette opp, har debatten vært livlig i bystyresalen.

Nå ser det ut til at spørsmålet om husleien er i ferd med å få byrådets budsjettavtale med Rødt til å havarere. Det var Aftenposten som først omtalte saken onsdag ettermiddag.

Oslo kommunes foretak Boligbygg om gjengs leie:

«Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Gjengs leie må forstås som en forsinket speiling av utviklingen i markedsleien.»

Ønsker en senking av husleia

— Det blir ikke noen budsjettavtale så lenge byrådet ikke går med på å redusere husleia med 3000 kroner i måneden for alle som bor i kommunal bolig og har gjengs leie, sier gruppeleder for Rødt, Eivor Evenrud, til VårtOslo onsdag kveld.

Det Rødt i budsjettforhandlingene har stilt som krav er at husleiene skal reduseres for alle som bor i kommunal bolig fra 1. august og frem til en ny ordning er på plass.

— Dette er noe vi har kjempet for de siste fire årene. Det er ikke snakk om å gi seg nå, påpeker gruppelederen.

Tviler på enighet

Budsjettet skal i morgen behandles av bystyrets finanskomité, før det skal opp til behandling i bystyret 19. juni. Rødts gruppeleder har små forventninger til at det vil være mulig å komme fram til en enighet i spørsmålet.

— Ting kan selvfølgelig skje, men vi står langt fra hverandre. Jeg har liten tro på at vi kan komme til en enighet her, understreker en tydelig frustrert Evenrud.

Det kan ligge an til en aldri så liten budsjettkrise når politikerne møtes i rådhuset 19. juni for å vedta revidert budsjett for 2019. Foto: Arnsten Linstad

Blir det ingen enighet før budsjettet kommer til behandling i bystyret, betyr det at det rødgrønne byrådet ikke har noe flertall for budsjettet. I så fall vil de måtte søke tilslutning fra sak til sak i bystyresalen. Det kan også tenkes at partiene blir enige på overtid, underveis i møtet. Det skjedde flere ganger da de borgerlige satt med byrådsmakten.

— Det er bare denne biten vi ikke kan støtte. Resten av budsjettet står vi bak, understreker Eivor Evenrud.

Byrådet håper på enighet

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen, uttaler til Aftenposten at han håper det er mulig å komme til enighet i saken, men gir ingen garantier for at byrådet vil klare å komme Rødts krav i møte.

— Jeg har alltid et håp om at vi blir enige om budsjettet, og det er alltid krevende. Vi jobber fortsatt med det som mål, sier han til avisen.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Frode Jacobsen, håper på en budsjettenighet med Rødt. Foto: Oslo Arbeiderparti

Jacobsen mener det er vanskelig å komme Rødt i møte så lenge byrådet er i ferd med en total gjennomgang av systemet med gjengs leie.

— Bystyret har vedtatt at vi skal ha en gjennomgang av hele leieordningen. Da synes jeg det vil være unaturlig å gjøre omfattende endringer nå, sier Jacobsen

Høyre: — Et slitent byråd

Gruppeleder for Høyre, og byrådslederkandidat ved høstens valg, Eirik Lae Solberg, er ikke overrasket når VårtOslo overbringer nyheten om budsjettuenigheten mellom Rødt og byrådspartiene.

— Vi har i lengre tid sett et slitent byråd som ikke har hatt støtte for sin egen politikk. Det har, ikke minst, kommet til overflaten i denne saken. Nå står de tre byrådspartiene uten støtte for både politikk og budsjett, påpeker han.

� Vi snakker gjerne med Rødt for å se om vi kan finne en løsning på deres ønsker, sier gruppeleder for Høyre, Eirik Lae Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Lae Solberg er klar for å se på om Høyre kan komme til en enighet med Rødt i saken om gjengs leie for utviklingshemmede.

Ikke gjengs leie for utviklingshemmede

— I utgangspunktet er Høyre for prinsippet med gjengs leie, men vi mener det bør være unntak. Blant disse er en skroting av leien for utviklingshemmede. Vi er likevel ikke fremmed for å snakke med Rødt for å se om vi kan støtte forslaget deres, sier han.

Dermed kan det rødgrønne byrådet gå noen spennende dager i møte før budsjettet for neste år endelig skal vedtas i bystyrets siste møte før sommeren, onsdag 19. juni.

Powered by Labrador CMS