Riverside ungdomshus. på Grønland. Foto: Live Drønen
Riverside ungdomshus. på Grønland. Foto: Live Drønen

Foreldre vil ikke la barna gå på Riverside ungdomshus på grunn av åpenlyst narkosalg i området rundt

Publisert

— Jeg forstår bekymringen, men har jobbet her i elleve år og mener området er trygt, selv om du kan få et annet inntrykk i mediene.

I rapporten "På sporet av det nye Grønland", laget på oppdrag fra Oslo kommune i forbindelse med Områdeløft Grønland, kommer det fram at mange ungdommer ikke benytter seg av tilbudet på Riverside Ungdomshus. Årsaken er narkotikasalg.

Foreldre forteller i rapporten at de synes beliggenheten – omgitt av åpenlys narkotikaomsetning – er for problematisk til at de vil sende barna sine dit.

"På Riverside ble vi forklart at det også var mange lokale minoritetsungdommer som ikke brukte ungdomsklubben, og at dette kom nok av at foreldrene ikke ønsket at barna ikke skulle oppsøke denne delen av Grønland, et område som er forbundet med blant annet hasjsalg."

— Riverside er et trygt sted for ungdom, men jeg har forståelse for at enkelte opplever selve området som utrygt, sier Carl Thomas Skalleberg, teamleder ved Riverside.

Et ungdomshus for alle

Riverside Ungdomshus ligger på Grønland, med Akerselva på den ene siden og Olafiagangen på den andre. Ungdomshusets formål og visjon er å bidra til selvstendiggjøring av ungdom. Stedet er for ungdom som er mellom 15 og 23 år.

Riverside ungdomshus. Foto: Live Drønen
Riverside ungdomshus. Foto: Live Drønen

Ungdomshuset er finansiert av Oslo kommune og barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og tilbyr ulike aktiviteter, som internettkafé, og praksisplasser for de som står uten skoleplass eller jobb. De gir også hjelp til ungdom som sliter med rus.

— Hos oss er det mange som har droppet ut av skolen og som ikke gjør så mye annet på fritiden. Vi vil inkludere alle, og jeg har ikke opplevd at det er noen som har veldig lyst til å være her som ikke får lov, sier Jaweria Javed, som jobber som ruskonsulent på Riverside.

Ikke utrygt for folk flest

Carl Thomas Skalleberg. Foto: Privat
Carl Thomas Skalleberg. Foto: Privat

Olafiagangen er preget av åpenlys narkotikaomsetning, og rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet sier at alle informantene de snakket med ønsket en oppgradering av dette området, som også er preget av manglende vedlikehold.

— Det er et belasta område hvor det foregår mye som vi helst skulle vært foruten. Vi i Riverside ønsker jo å være et tilbud for alle, også de som sliter med og selger rusmidler, og det er en balansegang vi står i hele tiden. Men Riverside er et rusfritt sted, hvor vi er tydelige på at du ikke kommer inn om du er rusa eller hvis du kjøper eller selger rusmidler, sier Skalleberg.

Han mener at området rundt Riverside ikke er utrygt for folk flest.

— Jeg har jobba her i elleve år, og har samme inntrykk som politiet, at det i all hovedsak er de som er involvert i virksomheten som blir rammet av kriminaliteten i området. For den vanlige befolkningen er det ikke utrygt, selv om det er det inntrykket man kan få gjennom mediene.

Riverside ungdomshus ligger rett ved den belastede Olafiagangen. Foto: Live Drønen
Riverside ungdomshus ligger rett ved den belastede Olafiagangen. Foto: Live Drønen

Vanskeligere å få jenter til ungdomshuset

Jaweria Javed, ruskonsulent ved Riverside. Foto: Privat
Jaweria Javed, ruskonsulent ved Riverside. Foto: Privat

Selv om det er foreldre som ikke ønsker å sende ungdommen sin på Riverside, har ungdomshuset mange besøkende, omtrent 12 000-15 000 besøk årlig.

— Det er ikke det at det ikke er ungdom her, men brukergruppen som er her fast, er veldig kjent med området, så jeg tror problemet er å få nye folk hit, sier Javed.

Hun forteller at hun har erfaring med at spesielt jenter ikke får lov å komme til ungdomshuset.

— Men det er mer fordi Riverside dessverre har fått et uheldig rykte som sier at gutter ikke ønsker at for eksempel søstrene skal være der, sier hun.

Ønsker en endring

Områdeløft Grønland er en helhetlig satsing for å forbedre levekårene på Grønland, og 2017 er nullåret for dette, hvor det skal samles kunnskap, og innspill fra beboere. Kommunen har også planlagt strakstiltak, og et av disse er opprustning rundt Rudolf Nilsens plass og Olafiagangen. Både Skalleberg og Javed håper på en endring i miljøet rundt arbeidsplassen sin.

— Vi håper jo at det skjer en endring gjennom områdeløftet og at det kan komme ulike positive tiltak som konkurrerer ut den ønska aktiviteten, sier Skalleberg.

— Vi ser at når det er synlig politi i området, så er det nesten ingen der, så jeg tror man kan gjøre mye gjennom å ha vektere eller mer synlig politi. Ellers tror jeg også at de som selger rusmidler fort vil bli borte hvis man setter inn andre tiltak rundt huset, sier Javed.

Powered by Labrador CMS