Venstres miljøpolitiske talsperson og nestleder i bystyregruppa, Marit Vea føler seg ofte utrygg som syklist i sentrumstrafikken.

Krever tryggere sykkelveier i sentrum. - Her har det ikke skjedd mye siden 2015, sier Marit Kristine Vea (V)

Det må bli enklere å sykle i sentrum, mener Marit Kristine Vea (V). Hun opplever trafikkaoset hver dag som syklende til og fra jobb. — Når syklister føler seg utrygge lar de heller sykkelen stå, sier Venstre-politikeren.

Publisert

— Vi skal ikke svartmale, Oslo er en mer sykkelvennlig by nå enn tidligere. Men her i sentrum har det ikke skjedd mye for syklistene siden jeg var byrådssekretær for Guri Melby (V) 2015, sier Marit Kristine Vea (V) mens hun tar av seg sykkelhjelmen.

Marit Vea er miljøpolitisk talsperson og nestleder i Venstres bystyregruppe. Daglig sykler hun hjemmefra på Tåsen og til jobben i Rådhuset.

— Som en hinderløype for syklister

På veien til jobb må hun krysse Ring 1 og forsere Universitetsgata. Det er kjente kaossteder for syklistene i sentrum.

Vea peker også på andre steder i byen hvor hun mener at det er på tide å rydde opp, og å gjøre stedene tryggere for myke trafikanter.

— Når folk føler seg utrygge som syklister i trafikken, lar de sykkelen stå, sier Vea.

— Et sted er krysset på St. Hanshaugen, der det nylig var en dødsulykke. Det andre er hovedsykkelveien gjennom Universitetsgata. Her er det flere problemer, sier Vea.

Universitetsgata er et kaospunkt i sentrum. Her blandes myke og harde trafikanter i en tilfeldig og livsfarlig miks for syklistene.

Øvre del av Universitetsgata er stengt for biler. Likevel er blindgata full av varetransport og lastebiler i rushtiden på morgenen. Akkurat på samme tid som de aller fleste syklister er på vei til arbeid. Det mener Vea det lett burde ordnes opp i.

— Knapt forandret under rødgrønt byråd

— Men kort oppsummert så er strekningen fra St. Olavsplass til Karl Johan nærmest som en hinderløype for syklister. Man må tråkle seg forbi stillaser, fotgjengere, lastebiler, privatbiler, taxier og varebiler, sier Venstre-politikeren.

— Sånn har det vært i lang tid. Fra øst er også Møllergata mellom Stortorget og Youngstorget vanskelig. Markveien er heller ikke noen god sykkelvei. Disse traseene mener jeg knapt er blitt forbedret siden byrådet tiltrådte for seks år siden, sier Marit Kristine Vea.

Kryssing av Ring 1 kan være vanskelig for syklende og gående.

— Ifølge byrådserklæringen fra AP/SV/MDG-byrådet skal myke trafikanter prioriteres. Men her i Universitetsgata føler du deg ikke mye prioritert som myk trafikant, mener Vea.

— Vareleveringen her burde hatt restriksjoner, og vært satt til andre klokkeslett enn i rushtiden om morgenen. Det kan ikke være sånn at bilene dominerer, også i de prioriterte sykkeltraseene, sier hun.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har ikke svart på VårtOslos henvendelse om saken.

Powered by Labrador CMS