Her inne i sivet, i det grumsete vannet, klarte ikke filmcrewet å finne igjen alle fiskene.

Glemte igjen tolv fisker etter filminnspilling for Rusken

16. mai gikk alarmen om fiskedød i Teglverksdammen på Hasle. Det var ikke resultat av et giftutslipp, slik mange fryktet, men gjenglemte fisker etter en filminnspilling for Rusken og bymiljøetaten.

Publisert

Den sekstende mai i år gikk alarmen hos vann- og avløpsetaten (VAV) og hos bymiljøetaten. Det var blitt funnet 12 døde fisk i Teglverksdammen. Teglverksdammen på Hasle tilhører Hovinbekken, og de siste årene har ørretbestanden i Hovinbekken og Teglverksdammen vokst betydelig.

Ensjø aktuell informasjons Per Øivind Eriksen varslet VAV, men kunne ikke artsbestemme de tolv døde fiskene. Fiskene var rundt 40 cm lange, og ørret var det definitivt ikke. Med fiskekyndige folk på plass ble det klart at det var havabbor som var blitt funnet døde. Mysterium nummer to ble da hvordan havabboren, en fisk som finnes i saltvann, kunnet ha havnet i Hovinbekken?

Havabboren hører hjemme i saltvann og finnes i Oslofjorden. Disse fiskene fikk stor oppmerksomhet da de ble funnet i Teglverksdammen på Hasle.

«Bruk søppeldunken»

Det var ikke giftutslipp som hadde tatt livet av fiskene. De var kjøpt i butikk, allerede døde som sild, og skulle være rekvisitter i en reklamefilm for Rusken. En reklamefilm hvor budskapet ironisk nok var «bruk søppeldunken».

— Det var først da jeg 18. mai fikk vite om innlegget i Ensjø aktuell informasjon at jeg skjønte at vi hadde lagd kaos. Vi skulle selvfølgelig ha meldt fra til bymiljøetaten ettermiddagen 16. mai om hva som skjedde, sier Cathrine Pryser i Pryserfilm.

— Legger meg flat som ei flyndre

— Jeg beklager, jeg legger meg flat, sier hun.

Flat som ei flyndre?

— Ja flat som ei flyndre, fortsetter Pryser og begynner å fortelle hva som skjedde den 16. mai.

Det var Pryser selv som var ansvarlig for innspillingen ved Teglverksdammen. I reklamefilmen Pryserfilm spilte inn den dagen var budskapet å oppfordre folk til å kaste sneiper og snusposer i søppeldunken. Snus og sneiper som slenges på gata havner nemlig til slutt hos fisken i havet.

Det er viktig for oss at fisken og vannet i Teglverksdammen ikke tok skade av vår glipp, sier Cathrine Pryser.

Hadde tillatelse fra bymiljøetaten

— Til en av scenene i innspillingen hadde vi med oss 30 døde fisker. Vi hadde diskutert om vi skulle bruke gangbrua til Sørenga eller Teglverksdammen som innspillingssted. Vi valgte det siste, og litt kunnskapsløst hadde vi med saltvannsfisk, forteller Pryser.

Tillatelsen for å spille inn filmen og til å bruke de døde fiskene var gitt fra bymiljøetaten. Så hva kunne gå galt?

— Jeg stussa litt, men skjønte at det var en form for filminnspilling. Jeg så de døde fiskene ligge på land, men ingen i vannet. Jeg regnet med at de på en eller annen måte brukte fisken i innspillingen, sier Christian Kagnes. Han er nabo til Teglverksdammen og var en tur forbi på dagen til filminnspillingen.

— Vi fant ikke alle fiskene

Vannet i Teglverksdammen er ikke krystallklart, og særlig ikke etter dager med nedbør. Da er det som oftest gråfarget av den leirholdige grunnen på stedet.

— Vi hadde med en person med vadere og håv. Den personen plukket opp fiskene etter hvert som de havnet i vannet. Da vi ryddet sammen fant vi ikke alle 30 fiskene i det grumsete vannet. Tolv manglet. Akkurat da tenkte jeg rett og slett ikke på å ringe bymiljøetaten om dette, sier Pryser. Hun er også veldig tydelig på at oppdragsgiver Rusken er helt uskyldig i oppstandelsen som fulgte med de gjenglemte havabborene.

Teglverksdammen på Hasle har blitt viktig for folk i området.

— Fint at folk melder ifra om mulig giftutslipp

Avdelingsdirektør for natur og forurensning i bymiljøetaten, Terje Laskemoen, forsikret senere Pryser om at hverken levende fisk i dammen eller vann har tatt noen skade av hendelsen.

— Jeg er veldig glad for at jeg fikk snakke med Laskemoen og bymiljøetaten i etterkant, og jeg er glad for at ingen skade var skjedd, sier Cathrine Pryser.

For Laskemoen og bymiljøetaten er det betryggende at folk reagerer så raskt når de mistenker et giftutslipp i et av Oslos vassdrag.

Powered by Labrador CMS