Om et halvt år skal Bolteløkka skole pusses opp. Da må elevene ha skole et annet sted. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Utdanningsetaten vil at barna på Bolteløkka skal busses til Brynseng skole. Foreldrene kjemper for brakkeskole ved Veterinærhøgskolen

Foreldrene ved Bolteløkka skole frykter at en bussing tre kvarter hver vei til og fra skolen kraftig vil ramme barnas fritidsaktiviteter.

Publisert

Utdanningsetaten bekrefter beslutningen om barna på Bolteløkka skole skal busses til Brynseng skole på Bryn/Etterstad mens Bolteløkka skole rustes opp. Restaureringen av begynner etter planen fra nyttår og skal vare i to og et halvt år.

Det var assisterende direktør i utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen, som informerte foreldrene ved skolen om beslutningen under et møte i forrige uke. Utdanningsetaten orienterte der om at flere løsninger for midlertidig innkvartering var vurdert og forkastet, ifølge Magnus Buflod, leder av foreldrenes arbeidsutvalg.

Steder som er forkastet

  • Møllergata og Ila skoler, forkastet fordi det ikke var kapasitet.
  • Den franske skole, forkastet fordi den må rehabiliteres før ny bruk.
  • Thulstrupsgate 3 (Fotballbane og parkeringsplass på Veterinærhøgskolen) forkastet fordi brakkeskole var for dyrt. Det ble også antatt som lite realistisk å få plan- og bygningsetaten med på en brakkeskole her, ettersom det ikke blir nok uteareal pr elev og friarealet rundt ikke kan omgjøres til skolegård. Videre ble det fremholdt at det er staten som eier grunnen.
  • Selve Veterinærhøgskolen må rehabiliteres først, og det ville gå lang tid før denne kan tas i bruk.
  • Kvinneklinikken ved Ullevål var heller ikke aktuell.

Frykter for fritidstilbudet

– Foreldrene konsentrerte innsatsen i møtet rundt Thulstrupsgate 3 og etterspurte hva utdanningsetaten konkret hadde gjort der. Etaten var ikke spesielt konkrete i tilbakemeldingen, men slo fast at Thulstrupsgate etter en totalvurdering ikke var et realistisk alternativ, sier Magnus Buflod, leder av foreldrenes arbeidsutvalg.

Leder av foreldrenes arbeidsutvalg, Magnus Buflod, jobber hardt for å belyse alternative undervisningslokaler for barna. Foto: Arnsten Linstad

Foreldrene oppga i møtet at de var skeptiske til Brynseng skole, siden løsningen innebærer tre kvarters bussing til og fra skolen. De mener at kostnadene ved brakkeskole og bussing med ni busser er omtrent identiske og at Thulstrupsgate derfor bør vurderes grundigere.

– Vi tok opp faren for at elever bytter skole og bekymringen om at foreldredrevne aktiviteter etter skoletid vil rammes når tiden går med til bussing. Spesielt står strykeorkesteret ved Bolteløkka i fare for å miste flere årganger av barn, om det ikke blir tid etter skolen, sier Buflod til VårtOslo.

Foretrekker forsinkelse

Utdanningsetaten jobber med en plan for informasjon, questback for avklaring av holdeplasser, en besøksdag for foreldre til Brynseng og et orienteringsmøte om busslogistikk i september, ifølge etaten selv.

Buflod har ikke gitt opp håpet for brakkeskole-alternativet på Veterinærhøgskolen og vil, om nødvendig, prøve å løfte saken inn i bystyret. Foreldrene ser ikke vekk fra at oppussingen på Bolteløkka da kan bli forsinket, men foretrekker en forsinkelse fremfor bussing til Brynseng skole, oppgir foreldre-representanten.

Nesten alltid bussing i sentrum

Ifølge utdanningsetaten ble beslutningen om Brynseng skole fattet i forrige uke. Da ble også skolen og foreldrene informert.

– Hver gang vi rehabiliterer en skole, ser vi på hvilke muligheter som finnes. I indre by, ender man nesten alltid opp med bussing av elevene fordi skolene er fulle og det ikke er mulig å etablere midlertidige skoler i nærheten, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen.

Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i utdanningsetaten, mener det ikke går an for elevene ved Bolteløkka å ha tilholdssted på Veterinærhøgskolen under oppussingen. Foto: Susanne Skaug

Han skjønner at bussingen kan være belastende for både elever, lærere og foresatte. Men peker på at dette er likt for alle sentrumsskoler og for tiden gjelder både Ruseløkka og Uranienborg skoler.

– Det stemmer at foreldrene ved Bolteløkka skole har ønsket å være på Veterinærhøgskolen. Men også midlertidige skoler må oppfylle de tekniske kravene om areal og uteareal, og det gjør ikke Thulstrupsgt 3. Vi klarer ikke å realisere en midlertidig skole på Veterinærhøgskolen, sier Hovdhaugen.

– Det beste alternativet

Han peker på «arealmessige» og «reguleringsmessige» forhold. – Blant annet er ikke dette kommunens eiendom, men Statsbyggs. Det er heller ikke avklart hva som skal skje på området, og det pågår en reguleringsprosess. Derfor vil ikke en midlertidig skole her bli godkjent i tide, sier han.

Det vil ta to og et halvt år å pusse opp Bolteløkka skole. Utdanningetaten ønsker å busse elevene til Brynseng i denne perioden. Foto: Arnsten Linstad

– På Brynseng skole klarer vi å holde alle elevene samlet, det er fine og nye lokaler her, som også stiller de nødvendige tekniske kravene. Disse tingene vurderer vi som en fordel ved denne skolen. Utsetter vi prosjektet, blir det sannsynligvis ikke plass til Bolteløkka-elevene der senere. Det blir fullt, og vi må finne en annen alternativ skole. Det er ikke sikkert dette alternativet vil bli noe bedre enn på Brynseng, sier Hovdhaugen.

Ifølge Hovdhaugen er utdanningsetaten den siste instansen som behandler og beslutter i saker som gjelder midlertidige lokaler for elever. Slike saker må i utgangspunktet ikke behandles i bystyret. Han bekrefter at restaureringen av Bolteløkka skole begynner fra og med 2020.

Powered by Labrador CMS