Bolteløkka-elevene Nicolai, Johannes, Rakel og Marte jublet onsdag for bystyrets vedtak om å utvide skolegården ved Bolteløkka skole. Foto: Christian Boger

Elevene ved Bolteløkka skole får utvidet skolegården. – Dette er en god dag for alle elevene

– Vi håper at skolegården kan stå ferdig til skolen gjenåpner i 2022, smiler Magnus Buflod, fra foreldrenes arbeidsutvalg.

Publisert

Siden i vår har elever og foreldre ved Bolteløkka skolekjempet for å få utvidet skolens trange skolegård. Etter et forslag fra foreldre ved skolen og naboer, har byrådet sett på muligheten for å utvide skolegården ved å bruke nabotomta i Eugenies gate 12 til å utvide.

Problemet har vært at tomta er regulert til boligformål og tomteeieren har satt i gang planer for å bygge et leilighetsbygg der.

Nå har saken tatt en ny vending. I dagens bystyremøte bestemte et enstemmig bystyre at kommunen skal gå i forhandlinger med tomteeier om å overta eiendommen. Dermed vil skolegården bli utvidet.

— Dette er en stor dag for elevene ved Bolteløkka. Nå håper vi skolegården kan stå ferdig så raskt som mulig. Det hadde vært fantastisk om den kunne stå klar til totalrenoveringen av skolen er ferdig høsten 2022, sier FAU-leder Magnus Buflod, til VårtOslo.

Elevene: — Kjempegøy å bli hørt

De viktigste pådriverne for å utvide skolegården har vært elevene selv. — Det er utrolig morsomt at politikerne hørte på oss. Dette blir kjempebra, jubler femteklassingen Nicolai Buflod (10).

Skolehverdagen hans har vært preget av separate skolegårder for klassetrinnene og få leke- og aktivitetsmuligheter. Nicolai er ikke så veldig skuffet over at han selv kanskje ikke får oppleve den nye skolegården.

Foreldre og barn møtte opp på galleriet i bystyresalen da Oslos politikere gikk inn for utvidelse av Bolteløkka skolegård. Foto: Arnsten Linstad

— Det er ikke sikkert vi får oppleve det, men det er veldig fint at de som begynner på skolen etter oss kan få en bedre skolegård, smiler han.

Kameraten Johannes (10) er opptatt av at skolegården ikke bare brukes i skoletiden.

— Det er fint å få en større skolegård. Da blir det enda bedre å leke her også i helgene. Jeg ønsker meg blant annet en større fotballbane her, sier han entusiastisk.

— Godt med endelig avklaring

FAU-lederen var, på vegne av foreldre og elever, svært glad og takknemlig etter bystyrets vedtak.

— Det er godt å endelig se at vi har lykkes med å få til en utvidelse av skolegården vår. Dette dreier seg om hverdagen til barn og unge og den muligheten de skal ha til å utfolde seg, sier han.

Buflod gleder seg også over at vedtaket betyr at tomta kan tas i bruk så raskt kommunen og tomteeieren har blitt enige om en overtakelse av tomta.

— Selv om den nye skolegården kanskje ikke blir ferdig til 2022, er det veldig bra at tomta kan tas i bruk som friområde for elever og naboer så raskt salget er unnagjort. Tomta har store muligheter for bruk, selv om den ikke er ferdigstilt, sier han.

Et enstemmig bystyre sa ja til elevene

Etter bystyredebatten og den påfølgende avstemningen var hele bystyret enige i byrådets forslag om å gå i forhandlinger med dagens tomteeier om å finne en pris på tomta. Høyre og Fremskrittspartiet mente dog at tomteeier ikke må glemmes.

Bolteløkka allé blir innlemmet i skolegården (som sees til høyre). Øverst i venstre hjørne skimtes tomta i Eugenies gate 12 der bystyret ber byrådet innlede forhandlinger med sikte på at kommunen skal kjøpe eiendommen. Foto: Arnsten Linstad

— Dette er en stor dag for elevene på Bolteløkka og jeg er svært glad på deres vegne. Midt oppe i all gleden må vi likevel ikke glemme at det er en tomteier her som nå mister en lukrativ tomt. For oss er det viktig at han får en god kompensasjon for tomta, understreker Høyres representant i kultur- og utdanningskomiteen, Saida Begum.

Lederen av kultur- og utdanningskomiteen, Harald Nissen (MDG), var svært lettet over bystyrets vedtak.

— Jeg synes vi er flinke til å høre på elevens ønsker om hvordan de vil ha det i skolen. Er det et sted vi kanskje har vært dårlige til å følge opp deres ønsker, er det når det gjelder skolegårdene i indre by. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå er enige om å kjøpe tomta i Eugenies gate og gjøre denne og nedre del av Bolteløkka Allé til skolegård for Bolteløkka-elevene, sier han.

Usikkert når skolegården kan stå ferdig

Etter onsdagens vedtak i bystyret vil kommunen gå i forhandlinger med tomteeier om å få til en avtale om overtagelse av eiendommen. I tillegg settes det i gang en prosess for å omregulere tomta fra boligformål til skolegård. Hvor lang tid dette vil ta er usikkert.

— Vi mener det er viktig at kommunen ikke venter med å kjøpe tomta før omreguleringen er på plass. Målet må være å få på plass en ny skolegård så raskt som mulig. En avtale om kjøp kan være i havn ganske raskt og da er det viktig at arbeidet med reguleringsplanen ikke forsinker ferdigstillelsen, sier gruppeleder for Høyre, Eirik Lae Solberg.

Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kultur- og utdannikogskomiteen, Abdullah Alsabeegh, roser byrådet for å tenke framover.

— Dette hadde ikke vært mulig uten byrådets strategiske tomtekjøp.  Bare i år bruker vi 1,6 milliarder kroner til å kjøpe tomter til blant annet skole og barnehage. Dette er verdifulle og nødvendige investeringer i en by som vokser, sier han.

Powered by Labrador CMS