Tier, Voi og Bolt skal nå i ett år fremover bli de eneste som leier ut elsparkesykler i Oslo.

Tier, Bolt og Voi vant anbud for elsparkesykler i Oslo. – Vi er utrolig takknemlige

Fra fredag første april er det bare Tier, Bolt og Voi som får operere med utleie av elsparkesykkel i Oslo. Alle andre aktører må gi opp.

Publisert

Tier, Bolt og Voi vant elsparkesykkel-anbudet i Oslo kommune. Disse firmaene får nå leie ut over 2667 kjøretøy hver i ett år, ifølge Dagens Næringsliv.

I fjor sommer var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo, 10.000 flere enn i Paris. Etter nye forskrifter fra regjeringen i fjor, strammet Oslo kommune kraftig inn på reglene for elsparkesykkelfirmaene i november. Fra nå av skal byen stå igjen med 8004 elsparkesykler.

Bymiljøetaten mottok til sammen 14 søknader om å få tillatelse til å leie ut små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune. To av søknadene oppfylte ikke minimumskravene til søknaden. Avgjørelsen betyr at Ryde, Bird, Dott, Lime, Surf, Wind, Hopp, Zvip og Sparkpark forsvinner fra Oslos gater i kommende år.

Voi var best

I anbudet vekta bymiljøetaten tre kriterier. Framkommeligheten i offentlige rom med ble vektlagt med 40 prosent, sikkerhet med 40 prosent og miljø med 20 prosent.

Om Voi skriver de, ifølge Dagens Næringsliv: «Vois rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom ble vurdert som svært gode og best av alle søkerne».

For Tiers del er det særlig måten de løser fjerning, flytting og rydding av elsparkesykler som er avgjørende.

«Tier har ikke den beste responstiden på kjøretøy til hinder, men har et troverdig og gjennomtenkt opplegg for rydding. Søkeren har dokumentert hvordan de har ryddet og ordnet tidligere», heter det i avgjørelsen.

Bolt: Gode parkeringsløsninger

For Bolts del vurderes planene for parkeringsløsning som svært gode, mens de forebyggende tiltakene for å hindre feilparkeringer vurderes som gode og kunnskapsbaserte.

«Bolt har også lagt frem dokumentasjon for samarbeid med både offentlige og private aktører. Rutinene for å identifisere og respondere på kjøretøy til hinder vurderes som over gjennomsnittet gode, og er også godt dokumentert.»

Bærekraftig transport

– Nå blir det enklere å finne en TIER i Oslo når man trenger det. Vi skal også jobbe videre med å knytte bærekraftige transportformer sammen. Vi skal bidra til at enda mange flere av dem erstatter bilturer, sier Morten Askeland, norgessjef i TIER.

Norgessjef i Tier, Morten Askeland, er strålende fornøyd med å sitte igjen som en av tre firmaer som får kjøre elsparkesykkel i byen.

Voi er takknemlige

I Vois tilbud til Oslo kommune ble lokale samarbeid spesielt vektlagt. Voi erkjenner at et godt tilbud krever mer enn robuste elsparkesykler og gode teknologiske løsninger. Nylig inngikk selskapet et samarbeid med Blindeforbundet om hvordan det kan legges bedre til rette for gode parkeringsløsninger.

Voi-sjef i Norden, Christina Moe Gjerde, inngikk nylig et samarbeid med Blindeforbundet..

– Vi er takknemlige for tilliten fra kommunen. Vi har lovet mye og ser frem til å levere på våre løfter. Gjennom lokale samarbeid, utvikling av parkeringsløsninger og innføring av vår helt nye elsparkesykkelmodell skal vi bidra til å gjøre Oslo til en trygg og tilgjengelig by enten du ferdes på hjul eller til fots, sier en fornøyd nordensjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

Utrolig takknemlige

Også Norgessjef i Bolt, Jose Rei, er svært happy:

– For Bolt har det vært viktig å til enhver tid bli ansett som en seriøs aktør. Vi har unngått konflikter og fulgt alle anbefalinger fra kommunen mens vi har drevet i Oslo. Med både sparkesykkel, elsykler og drosje i samme app, er vi utrolig takknemlige for at Oslo har vist oss tillit og anerkjennelse for vår tjeneste.

Norgessjef i Bolt elsparkesykler, Jose Rei, syntes ikke det var noe rart med den kraftige innstramningen av elsparkesykler i byen.

– Vi ønsker å gratulere Voi og Tier med seieren. Sammen skal vi endre omdømmet til bransjen, og vi er sikre på at Oslo vil få et sterkt mikromobilitetstilbud med disse aktørene på plass.

Powered by Labrador CMS