Helsearbeideren (70) ved barneklinikken på Ullevål sykehus erkjente at hun hadde foretatt 28 ureglementerte oppslag i en pasientjournal.
Helsearbeideren (70) ved barneklinikken på Ullevål sykehus erkjente at hun hadde foretatt 28 ureglementerte oppslag i en pasientjournal.

Statsforvalteren: Ber Ullevål sykehus gjenåpne sak mot ansatt (70) som journalsnoket. Kvinnen beholdt jobben og slapp advarsel

Helsearbeideren (70) ved barneklinikken på Ullevål sykehus erkjente journalsnoking og fikk en skriftlig advarsel. Så trakk plutselig klinikkledelsen tilbake advarselen. Nå ber Statsforvalteren sykehusledelsen gjenåpne saken mot kvinnen.

Publisert

Den Ullevål-ansattes journalsnoking ved barneklinikken ble avdekket etter at pasientens far mistenkte noe var galt.

Helsearbeideren (70) erkjente at hun hadde foretatt 28 ureglementerte oppslag i tenåringens pasientjournal. Hun mistet likevel ikke jobben, men ble etter hvert ilagt en skriftlig advarsel av ledelsen ved barneklinikken på Ullevål sykehus.

— Jeg bryr meg ikke om advarselen

VårtOslo var i vår i kontakt med helsearbeideren etter at hun hadde fått skriftlig advarsel for journalsnokingen.

— Jeg er såpass gammel og har arbeidet så lenge at jeg ikke trenger noen CV. Derfor bryr jeg meg heller ikke om denne advarslen, sa hun til VårtOslo.

Men i juni i år trakk plutselig klinikkleder Ellen Ruud tilbake den skriftlige advarselen mot helsearbeideren. Ruud hadde besluttet at journalsnokingen var "foreldet". Til tross for at den lovstridige snokingen hadde foregått i 2021.

Faren til pasienten kontaktet Statsforvalteren i Oslo og Viken. Han mente Oslo universitetssykehus (OUS) og Ullevål ikke kunne trekke tilbake den skriftlige advarslen mot 70-åringen.

Ber OUS-direktør sørge for gjenåpning

— Som pårørende blir tilliten ytterligere svekket, når klinikkledelsen viser slike holdninger knyttet til lovbrudd. Man bør etter beste evne ta avstand fra alle lovbrudd som foregår eller har foregått på klinikken, sa faren til VårtOslo etter at Statsforvalteren var kontaktet.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevåls barneklinikk ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Dommen slo fast at oppsigelse av en helsearbeider som hadde journalsnoket fem ganger ikke var usaklig.
Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevåls barneklinikk ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Dommen slo fast at oppsigelse av en helsearbeider som hadde journalsnoket fem ganger ikke var usaklig.

Nå har avsløringen om ulovlig journalsnoking ved barneklinikken fått en ny omdreining. Statsforvalteren har henvendt seg til OUS og skriver i et brev til administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth at saken mot helsearbeideren bør gjenopptas.

— Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, har ansvar for eget pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid. Et viktig prinsipp i forbedringsarbeidet er at virksomheten selv tar ansvar for å oppklare og følge opp hendelser som pasienter og pårørende opplever som uheldige, skriver Statsforvalteren til OUS-direktør Bjørnbeth.

— Om nødvendig må virksomheten også sørge for at det blir iverksatt tiltak for å hindre at lignende hendelser skjer igjen. I dette tilfellet mener vi det er best at dere selv følger opp den nye henvendelsen i dialog og oppfølging av helsepersonellet. Som tilsynsmyndighet sender vi derfor brevet til dere for oppfølging, heter det i brevet til Bjørnbeth.

Sprik mellom Høyesterett og OUS-avgjørelse

Loven er tydelig - kun behandlende helsepersonell kan lese, endre eller gjøre tilføyelser i en pasients journal. Helsepersonelloven slår fast at det er forbudt å tilegne seg opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Omtrent samtidig som journalsnokingen ved Ullevåls barneklinikk ble avdekket, falt en dom i Høyesterett. Den omhandler lignende lovbrudd ved et sykehus på Sør-Vestlandet.

En helsefagarbeider hadde gjort fem ulovlig oppslag i pasientjournalen og ble oppsagt fra jobben ved sykehuset. Den oppsigelsen mente helsefagarbeideren var usaklig, og gikk rettens vei for å beholde jobben.

Saken med helsefagarbeideren fra Sør-Vestlandet gikk gjennom hele rettsapparatet før kvinnen tapte i Høyesterett, som slo fast at oppsigelsen etter journalsnoking ikke var lovstridig.

Ved Ullevål sykehus, der helsearbeideren selv erkjenner 28 ulovlige oppslag i pasientjournalen, har journalsnoking inntil nå altså ikke fått noen konsekvenser.

Pasientens far: — Har vært en belastning

Så gjenstår det imidlertid å se hva Ullevål sykehus gjør etter det nye brevet fra Statsforvalteren. I brevet anodes det om at OUS-ledelsen gjenåpner saken mot helsearbeideren.

Faren til pasienten sier han er lettet over at Statsforvalteren ber om gjenåpning av saken.

— Familien vår er svært lettet over at Statsforvalteren fastholder at dette er brudd på helselovgivningen. Det har vært belastende å stå i en prosess hvor ledelsen ved barneklinikken forkastet Statsforvalteren opprinnelige konklusjon om lovbrudd, og legger helt egne tolkninger til grunn i denne saken, sier han til VårtOslo.

— Dette er tolkninger og holdninger som svekker personvern og tillit til helsetjenestene. Nå har ledelsen ved barneklinikken fått klar tilbakemelding fra Statsforvalteren om at disse tolkningene er direkte feil, og vi er glade for at statsforvalter rydder opp i denne uheldige utviklingen hos Ullevål sykehus, sier faren.

Kan ikke svare nå - viser til stor arbeidsmengde

— Nå gjenstår det at klinikkledelsen ved Ellen Ruud faktisk erkjenner disse feilene og iverksetter tiltak for å rydde opp internt, sier han.

VårtOslo sendte onsdag sist uke flere spørsmål på epost til Oslo universitetssykehus. Via pressevakten i kommunikasjonsavdelingen svarer sykehuset:

— Barneklinikken for tiden svært stor arbeidsmengde og ser for seg at de kan svare først i slutten av neste uke.

Powered by Labrador CMS