Skolegården på Tøyen skole har fått små oppgraderinger i løpet av sommerferien, men venter fortsatt på en utvidelse. Foto: Merethe Ruud

Elevene på Tøyen skole venter fortsatt på større skolegård

Publisert

Tøyen skole har over sommeren fått en liten oppgradering av deler av uteområdet, men en utvidelse av den trange skolegården lar vente på seg.

— Noe har blitt gjort, men skolegården er fremdeles under kritikk. Det trengs å gjøres mer, sier Bjarte Breiteig, nestleder i FAU ved Tøyen skole.

Bjarte Breiteig. Foto: Privat

I November i fjor var ordfører i Oslo, Marianne Borgen, på besøk på Tøyen skole, etter at Breiteig og andre foreldre hadde tatt opp problemet med en for liten skolegård. I en sak i Dagsavisen uttalte hun at de måtte finne løsninger fort.

Ordføreren hadde med seg to byråder, og lovte en total oppgradert skolegård, og et ønske om å stenge Kolstadgata, som går foran skolen, for trafikk, slik at dette området kan brukes som skolegård.

— Vi vet ikke når vi kan forvente at noe skjer

— Rett før sommeren fikk vi vite at budsjettet var mye mindre enn vi har blitt lovt, og det eneste som var gjort i skolegården til skolestart i år var at de hadde lagt ut to kunstgressduker. Vi har tatt dette direkte opp med ordføreren, og det har blitt tatt tak i. Gresset er lagt ferdig, og Rektorhagen blir nå gjort tilgjengelig og fin for barna. Men vi vet fortsatt ingenting om når skolegården kan utvides, og det ser ikke ut til å skje noe mer før den avgjørelsen er tatt.

I mai i år ble det fattet vedtak i bystyret om at Kolstadgata skal bli stengt for biltrafikk.

— Vi har jo fått bystyrevedtak på det, men vi vet ikke når vi kan forvente at noe skjer. Vi mener at vi burde begynne oppgraderingen av indre skolegård mens vi venter.

LES OGSÅ: Tøyen skole har fått to veggmalerier til skolestart

Kan ikke gi svar på når Kolstadgata stenges

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, kan ikke svare på når foreldre og barn ved Tøyen skole kan forvente at Kolstadgata blir stengt for å utvide skolegården.

Lan Marie Nguyen Berg. Foto: CF-Wesenberg

— Jeg har fullt fokus på å finne en bedre løsning for Kolstadgata, og har sendt bestilling til Bymiljøetaten om å gå videre med forprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for stenging av gaten. Jeg har også bedt etaten om å finne midlertidige tiltak som det er mulig å gjennomføre før ny reguleringsplan er vedtatt, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

— Skal gjøre det vi kan for at det skal gå raskt

Ifølge presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, er det for tidlig å si når Kolstadgata kan stenges for trafikk, da etaten nylig startet arbeidet med forprosjekt og reguleringsplan.

— En reguleringsprosess tar normalt cirka to år. Vi kommer til å gjøre det vi kan for at prosessen skal gå så rast som mulig, blant annet satser vi på parallell byggesaksbehandling slik at arbeidene med stenging kan starte opp så snart reguleringsplanen og byggesøknaden er godkjent, sier Olsen.

Blå matte i skolegården på Tøyen skole. Foto: Merethe Ruud

— Det er legitimt å være utålmodig

Ordfører Marianne Borgen (SV) sier at hun forstår foreldrene og barnas frustrasjon.

— Jeg mener at det er legitimt å være utålmodig. Her tar ting lengre tid enn man skulle ønske. Det ble gjort en liten jobb i sommerferien, men det er behov for mer og en fortgang i prosessen, sier Borgen.

Sammen med andre engasjerte på Tøyen har Bjarte Breiteig i flere år vært aktiv i en kampanje for å gjøre Tøyen skole mer attraktiv for foreldre å velge til barna sine. Han mener at byråkratiet nå setter en stopper for et videre arbeid.

— Vi har fått til mye, men vi er avhengige av at det offentlige viser en vilje til å satse på skolen vår for at dette ikke skal falle sammen, sier han.

Powered by Labrador CMS