Den nye skolen i Treschows gate skal hete Bentsebrua skole, et navn som bygger bru mellom Torshov og Sagene.
Den nye skolen i Treschows gate skal hete Bentsebrua skole, et navn som bygger bru mellom Torshov og Sagene.

Navnestriden endte med at navnet blir Bentsebrua skole

Bydel Sagene har bestemt at de to nye ungdomsskolene i bydelen skal hete Bentsebrua skole og Voldsløkka skole. Det siste navnet har det ikke vært strid om, men mange har ment noe om det første.

Publisert

Det sto mellom navnene Akerselva skole eller Bentsebrua skole i bydelsutvalget torsdag kveld. Seks av de 15 representantene ville at skolen skulle hete Akerselva skole, etter at Høyres to representanter støttet MDGs forslag. Da forslaget falt, endte bydelsutvalget med enstemmig å gi skolen, med adresse Treschowsgate 16, navnet Bentsebrua skole, slik Ap, Sv og Rødt gikk for.

Den andre ungdomsskolen som skulle navnsettes, i Uelands gate 85 ved Voldsløkka, var det ikke noen navnestrid om, og bydelsutvalget fastslo at navnet blir Voldsløkka skole.

– Skaper tilhørighet

Kultur-, miljø og utviklingskomiteen tuftet forut for den politiske sluttbehandlingen torsdag kveld sitt syn på at navnet Bentsebrua er identifisert med Sagene og Torshov, mens navnet Akerselva naturlig nok har tilknytning til alle bydelene langs elva, og derfor ikke stedsplasserer skolen nøyaktig, slik navnet Bentsebrua gjør.

Reza Rezaee støttet navneforslaget Bentsebrua skole.
Reza Rezaee støttet navneforslaget Bentsebrua skole.

Representanten Reza Rezaee fra Rødt pekte på at navnevalget bidrar til å knytte den nye skolen til nabolaget og nærmiljøet på en måte som skaper identitet og tilhørighet i nærmiljøet.

– Bydel Sagene har tidligere klart å lage egen identitet til mindre områder og nærmiljøer innad i bydelen, og dette skolenavnet vil også det, sa Rezaee. Han viste til at så er tilfelle med Bjølsen skole, Lilleborg skole og Nordpolen skole.

MDGs Wenche Aas poengterte at Akerselva er et skolenavn som ennå ikke er brukt og at det derfor er på tide at en skole får det navnet, selv om - som hun sa - "elva renner gjennom hele byen".

Her skal den nye ungdomsskolen Bentsebrua skole stå ferdig til bruk i 2024. Lilleborg Fabrikker hadde lagerbygg på tomta. Nå er det ingenting igjen av disse.
Her skal den nye ungdomsskolen Bentsebrua skole stå ferdig til bruk i 2024. Lilleborg Fabrikker hadde lagerbygg på tomta. Nå er det ingenting igjen av disse.

Kreative forslag

Gjennom høringsrundene om nye skolenavn kom det opp en lang rekke forslag, både med persontilknytning og stedstilknytning.

Blant disse er Såpefabrikken skole og Torshov skole. En del av navnedebatten har dreid seg om skolen ligger på og skal knyttes tettest til Torshov eller Sagene. Bentsebrua bygger bru mellom synspunktene.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS