Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber samferdselsministeren sørge for at Bane Nor følger spillereglene når det gjelder utbyggingen i Brynsbakken i tiden framover.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber samferdselsministeren sørge for at Bane Nor følger spillereglene når det gjelder utbyggingen i Brynsbakken i tiden framover.

Rødt-leder Moxnes reagerer på Bane Nors oppførsel overfor beboerne på «Hylla». — Har brutt etiske retningslinjer

— Bane Nor har brutt sine egne etiske retningslinjer i jakten på rask utbygging i Brynsbakken. Nå må samferdselsministeren komme på banen for å sikre at beboerne behandles på en bedre måte framover, sier Rødts stortingsrepresentant for Oslo, Bjørnar Moxnes.

Publisert

Kampen for en utbygging av jernbanekapasiteten i Brynsbakken går inn i en avgjørende fase. 24. mars skal bystyret ta stilling til planforslaget fra Bane Nor for utbyggingen.

Dette planforslaget har møtt sterk motstand fra beboeerne på Hylla i Enebakkveien, som må flytte fra de verneverdige husene sine om Bane Nor får sitt ønske om utbygging oppfylt.

Ber samferdselsministeren ordne opp

Naboene har siden 2017 reagert på dårlig informasjon og dårlig behandling fra Bane Nors side i prosessen.

Nå kaster Rødts representant på oslobenken på Stortinget, Bjørnar Moxnes, seg inn i kampen på bebornes side. Han ber samferdselsminister Knut Arild Hareide sikre at Bane Nor framover behandler beboerne på en skikkelig måte.

Torsdag sendte han et skriftlig spørsmål om saken til samferdselsministeren. Henvendelsen kommer etter påtrykk fra Rødts bystyregruppe i Oso.

— Bane Nor bryter egne etiske retningslinjer

— I forbindelse med prosjektet i Brynsbakken, har vi fått rapporter fra flere berørte beboere om at Bane NoR har opptrådt i strid med sine egne etiske retningslinjer. Eksempler på dette er at de ikke har blitt kontaktet særskilt om konsekvensene for deres tomter, skriver Moxnes i brevet med spørsmål til Hareide.

Oslo-representanten reagerer kraftig på det han mener har vært dårlig informasjon til naboene gjennom hele prosjektet fra jernbaneselskapet.

— Opprinnelig bestod informasjonen om prosjektet av invitasjoner til et informasjonsmøte som ble lagt i postkassene. Det var umulig å forstå av denne lappen hvor inngripende tiltaket ville bli for deres hjem. De som ikke fikk med seg dette møtet fikk ikke noen annen informasjon fra Bane NOR, skriver Moxnes.

Beboerne på 'Hylla' i Enebakveien mener seg dårlig behandlet av Bane Nor.
Beboerne på "Hylla" i Enebakveien mener seg dårlig behandlet av Bane Nor.

— I prosessen videre har Bane Nor ikke fulgt opp de berørte beboerne med god informasjon eller faste kontaktpersoner. De viktigste endringene i prosjektet har de funnet ut av selv eller via media, slik som når oppstart i løpet av 2020 ble endret fra 2026 til 2022. Særlig er en slik situasjon uten god eller forutsigbar informasjon krevende for de berørte barna, skriver Rødt-politikeren.

Beboerne ble utrygge

Moxnes skriver videre at flere av beboerne følte seg utrygge og presset etter at Bane Nor rett før jul satte i gang en prosess for å få taksert og ervervet eiendommene på «Hylla» for å kunne starte utbyggingen. Dette var en prosess som ble igangsatt til tross for at reguleringsplanen for prosjektet ikke var, og fortsatt ikke er godkjent, av politikerne i bystyret.

— Flere beboere følte seg presset til å slippe disse inn i husene sine, med muntlige trusler om at taksten ville bli lavere hvis de ikke slapp dem inn. Under disse befaringene fikk beboerne beskjed om å ikke snakke med takstmennene, noe som skiller seg fra vanlige takseringsprosesser. Dette gjorde opplevelsen mer utrygg, skriver Moxnes.

Nå ber han samferdselsinisteren sørge for at Bane Nor skal møte de berørte beboerne på en respektfull måte som gir dem trygghet og forutsigbarhet framover.

Powered by Labrador CMS