� Selv om kvinnene hos KIA ikke har rett til norskopplæring på Voksenopplæringen, tilbyr bydelene yrkesrettet norskopplæring til de som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av voksenopplæringens tilbud, sier Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) om kutt i språkopplæring for minoritetskvinner: - Kan søke andre tilskudd

Byrådet nuller budsjettstøtte til språkopplæring for minoritetskvinner i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid i Oslo. � Men det faller på sin egen urimelighet å påstå at dette byrådet bevisst velger bort kristne organisasjoner, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Publisert

I det rødgrønne byrådets budsjettforslag for 2020 foreslås all støtte til den kristne organisasjonen KIAs språkopplæring av minoritetskvinner fjernet. En rekke andre kristne, ideelle organisasjoner mister også kommunal støtte dersom Ap/SV/MDG-byrådets forslag vedtas av bystyret.

— Har økt støtte til kristne

— Byrådet har innstilt kristne organisasjoner til 46,9 millioner kroner for 2020. Dette utgjør cirka 41 prosent av tilskuddspotten, hvilket innebærer en økning på cirka to prosent fra i fjor, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap).

� Ansvaret for hjem og familie gjorde at jeg, uten engelskkunnskaper, ikke lærte godt nok norsk gjennom det som tilbys nyankomne i Norge, forklarer Mayada Moussa. Foto: Arnsten Linstad

— Det faller derfor på sin egen urimelighet å påstå at dette byrådet bevisst velger bort kristne organisasjoner. Byrådet har siden vi gikk på høsten 2015 økt tilskuddet til frivillige innen helse og sosialfeltet fra Høyre/KrF/Venstre-byrådets forslag til budsjett høsten 2015 på 94,6 millioner til årets budsjett på 113,6 millioner kroner, sier Tellevik Dahl.

Hvorfor foreslår byrådet å kutte i den kommunale støtten til språkopplæring for minoritetskvinner i Oslo?

— KIA er en av organisasjonene som har mottatt tilskudd fra flere av kommunens tilskuddsordninger. Byrådet ønsker en bedre forvaltning av kommunens tilskuddsordninger, og vil behandle en samlet søknad om tilskudd til KIA under en av kommunens andre tilskuddsordninger, sier Tone Tellevik Dahl.

Annerledes virkelighet hos KIA

Men for minoritetskvinnene ved KIAs språkopplæring i Ebells gate fortoner virkeligheten seg litt annerledes enn fra byrådens kontor like ved Rådhuset.

Leder for KIA velferd, Merete Hallen, forteller at uten støtte fra Oslo kommune risikerer de å måtte legge ned språkopplæringen.

Men spesielt ille mener Hallen det er at Ap/SV/MDG-byrådet også fjerner demokratisk kontroll ved å ville ha en praksis der KIA og andre organisasjoner nulles fra det budsjettet bystyrepolitikerne behandler.

Daglig leder i KIA velferd, Merete Hallen, i klasserommet sammen med Bahar Ahmed (til v.), Mahelet Ayele og Sadia Abdi (med ryggen mot kamera). Foto: Arnsten Linstad

— Jeg er overrasket over at samtlige ideelle tilbud på integreringsområdet foreslås fjernet fra tilskuddsordningen som ligger til bystyret å vedta. Dette er et felt med stor politisk bredde, og alle partier burde derfor ha mulighet til påvirkning, sier Merete Hallen.

— Vil bidra i samfunnet

VårtOslo møtte sist uke fire kvinner som får eller har fått språkopplæring hos KIA i Ebells gate. Minoritetskvinner får ofte ikke nyttiggjort seg av den språkopplæringen som tilbys når de kommer til Norge. Årsaken er rett og slett at de ofte har mye ansvar for hjem og barn.

— Da jeg kom til Norge forlot mannen min meg ganske raskt. Der satt jeg alene i et fremmed land uten å kunne språket. Med ansvar for to barn. I tillegg var jeg gravid med mitt tredje barn. Ansvaret for hjem, barn og familie gjorde at jeg, uten engelskkunnskaper, ikke lærte godt nok norsk gjennom det som tilbys nyankomne i Norge, forklarer Mayada Moussa.

— Men her hos KIA fikk jeg plassert barn i barnehage mens jeg fikk språkopplæring. Målet mitt er jo å jobbe, betale skatt og bidra i samfunnet, forteller hun.

— Trenger ikke tolk på foreldremøte

En av de fire kvinnene VårtOslo møter i dagligstua «Pusterommet» i KIAs lokaler i Ebells gate er somaliske Sadia Abdi. Hun er fembarnsmor og har bodd i Norge siden 2005. Eldstemann er en 15-årig gutt, men den yngste er ei tre år gammel jente.

— Jeg elsker barna mine. Og familien betyr alt for meg. Men før jeg kom hit til KIA hverken snakket eller skrev jeg norsk. Jeg var avhengig av masse hjelp fra tolker. Men etter ett år og to måneder her kan jeg delta uten tolk på foreldremøter både i barnehagen og på skolen uten tolk, forteller 37 år gamle Sadia.

Bahar Ahmed (til v.) og Mahelet Ayele. Espen Andreas Hasle (KrF) og Mayada Moussa lytter. Foto: Arnsten Linstad

— Da jeg kom til Norge fikk jeg norskopplæring i asylmottaket, forteller etiopiske Mahelet Ayele.

— Men da jeg hadde fått maks opplæring av hva som tilbys, satt jeg tre år i samme mottak uten å kunne praktisere eller lære mer. Det førte til at jeg glemte mesteparten. Jeg er så utrolig takknemlig for at det finnes gratis språkopplæring ved KIA, sier 34-åringen.

— Språkopplæring i bydelene

Alle de fire kvinnene forteller at det offentlige har gitt dem språkopplæring. Uten at det førte til at de lærte å beherske norsk godt nok til å få seg jobb, betale skatt og ikke minst følge opp egne barn i skole og barnehage.

Arbeiderpartiets byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl er imidlertid av en annen oppfatning. Hun fremhever at det offentlige kan gjøre jobben den kristne organisasjonen gjør.

Bahar Ahmed (til v.) og Mahelet Ayele på vei til språkopplæring hos KIA i Ebells gate. Foto: Arnsten Linstad

— Det er veldig mange gode tiltak som søker om midler til blant annet dette formålet. KIA er en av dem. Selv om kvinnene hos KIA ikke har rett til norskopplæring på Voksenopplæringen, tilbyr bydelene yrkesrettet norskopplæring til de som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av voksenopplæringens tilbud. Vi må også tørre som politikere å se på om pengene kan fordeles på andre måter enn i fjor, og da landet vi på noen justeringer av blant annet KIA i år, sier Tellevik Dahl.

Statlige penger

Men det Ap-byråden kaller "justeringer" i budsjettbehandlingen i fjor, er i realiteten et kutt på nær 1,4 millioner kroner. KIA fikk for to år siden to millioner kroner i støtte til språkopplæring for minoritetskvinner i Oslo. Men ved budsjettbehandlingen før jul i fjor kuttet det rødgrønne bystyreflertallet Ap, SV, MDG og Rødt støtten til 600.000 kroner.

Nå mener Tone Tellevik Dahl og byrådet at KIA, i likhet med andre ideelle, kristne organisasjoner som kuttes i budsjettforslaget, kan søke om såkalte IMDI-midler. Dette er statlige penger fordelt til kommunene.

Problemet er at IMDI-kaka ikke er større. Dermed vil mange flere konkurrere om de samme pengene. Noe som igjen vil føre til at noen taper, mener Merete Hallen.

— Rammer bekjempelse av barnefattigdom

— Vi kan vise til gode resultater, og har mange eksempler som Mayada, vår tidligere elev i artikkelen, som viser at tilbudet har gode, langvarige effekter. Den tilskuddsordningen som gjenstår å søke på nå for 2020 er IMDi midlene som er delegert til kommunene å fordele. Den potten er vi blitt bedt om ikke å søke på av Biram Diouf i IMDi, for ikke å konkurrere med mindre aktører. Han mente vi heller skulle søke på de store midlene over stat- og kommunebudsjettene. Hvem skal vi høre på, spør Merete Hallen i KIA.

— Vår språkopplæring er en viktig måte å bekjempe barnefattigdom på. Det er et viktig likestillingstiltak og sosial utjevning, som de rødgrønne partiene sier de er opptatt av.

— Det er faktisk viktig med særbehandling av minoritetskvinner for å oppnå likestilling. Det er atskillig flere kvinner enn menn med minoritetsbakgrunn som ikke får nyttiggjort seg av offentlig språkopplæring. Rett og slett fordi de ofte må ta større ansvar for barn og hjem, sier Merete Hallen.

Powered by Labrador CMS