� Det er de svakeste som rammes  når ansatte stjeler eller underslår, sier Ola Kvisgaard (H). Han leder kontrollutvalget i Oslo kommune. Foto: Privat
� Det er de svakeste som rammes når ansatte stjeler eller underslår, sier Ola Kvisgaard (H). Han leder kontrollutvalget i Oslo kommune. Foto: Privat

Ansatte stjeler og svindler kommunen. Politiet henlegger sakene

Publisert

Kommunalt ansatte som svindler eller stjeler fra Oslo kommune løper liten eller ingen risiko for å bli straffet. Av fem politianmeldte saker i fjor er fire henlagt til tross for at politiet kjenner antatt gjerningsperson. Og slik har det vært i flere tiår forteller en erfaren Oslo-politiker til VårtOslo.

– Det er svært beklagelig at politiet henlegger sakene. Særlig fordi vi mener å vite hvem som har begått de straffbare handlingene, sier leder av bystyrets kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H).

Leide ut skole og puttet 33.000 i egen lomme

I en av sakene skal en skoleansatt ha leid ut deler av skolen sju ganger og puttet til sammen 33.000 kroner i egen lomme før svindelen ble oppdaget. I et annet tilfelle har en kommunal leietaker forsøkt å få Kartverket til å forfalske et skjøte på en kommunal eiendom. Det kommunale foretaket Boligbygg Oslo oppdaget svindelen før leietakeren klarte å overdra eiendommen til seg selv. Begge sakene ble politianmeldt, men er henlagt av politiet.

De svakeste som rammes

SVs bystyremedlem Ivar Johansen har vært Oslo-politiker i over 30 år og er ikke overrasket over at politiet henlegger saker der kommunen eller brukerne av omsorgstjenester utsettes for grov økonomisk kriminalitet.

– Jeg satt i kommunens kontrollutvalg på 1990-tallet og husker at også da ble så godt som alle politianmeldte saker henlagt. Den gang som nå mener jeg at folks rettsoppfatning svekkes når politiet kjenner den antatte gjerningspersonen, men unnlater å sørge for at folk som begår kriminelle handlinger gjør opp for seg, sier Johansen.

De fleste mislighetssakene dreier seg om underslag eller tyveri av eldre eller funksjonshemmedes penger.

– Det er de svakeste som rammes av denne typen kriminalitet. Men heldigvis erstatter kommunen i hovedsak beløpene som ansatte stjeler eller underslår, sier Kvisgaard

Underslo 83.000 kroner med beboeres bankkort

I bydel Frogner ble tre beboere ved en institusjon svindlet for til sammen 83.400 kroner. Bydelens ledelse mistenkte en ansatt som ble suspendert, men klarte ikke å avdekke om den ansatte sto bak underslagene. Saken ble politianmeldt i fjor. Kort tid etter valgte både den mistenkte og flere andre ansatte å si opp sine jobber i bydelen. Saken ble anmeldt, men henlagt av politiet.

Sykehjems-leder tilsto men politiet henla saken

Ved et sykehjem i Oslo forsynte en avdelingsleder seg av flere eldre beboeres kontanter før rutinene ble endret. Da tyveriene ble oppdaget innrømmet avdelingslederen å ha stjålet 43.000 kroner. Vedkommende ble avskjediget og politianmeldt. Men til tross for en uforbeholden tilståelse henla politiet saken, og den tidligere avdelingslederen slipper unna straff.

Tok sak til konfliktråd da politiet henla sak

I bydel Ullern ble det oppdaget uregelmessigheter ved en brukers konto. Til sammen manglet 39.000 kroner og bydelen avskjediget og politianmeldte den ansatte som hadde tilgang til kontoen. Da politiet henla saken, valgte Oslo kommune å bringe saken inn for Konfliktrådet. Der nektet den tidligere ansatte for underslag, men erkjente regnskapsrot med klientpenger. Saken endte med at den tidligere ansatte godtok å tilbakebetale hele summen på 39.000 kroner.

– Følger utvikling med argusøyne

Den samlede oversikten over økonomiske misligheter i Oslo kommune de siste sju årene viser at 2016 var et gjennomsnittlig år med åtte rapporterte saker (hvor tre saker ikke ble politianmeldt) til kommunerevisjonen. Flest saker var det i 2015, da det ble rapportert inn 15 alvorlige saker. Mens det laveste antallet saker var i 2009 og 2010. Da var det kun var seks saker hvert år.

– Vi følger utviklingen med argusøyne, og igjen må jeg si at det er beklagelig at politiet henlegger sakene. Men jeg mener Oslo kommune har gode rutiner både for å forebygge økonomisk kriminalitet og for å avdekke misligheter, sier Kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS