Rikard Svensk (t.v.) og Jarle Hollerud fra brusprodusenten O. Mathisen må møte i retten igjen 8. april. Motparten er den globale brusgiganten Coca-Cola Company. Foto: André Kjernsli

Striden mellom Coca-Cola og brusprodusenten O. Mathisen fra Grønland fortsetter

Hverken Coca-Cola eller brusprodusenten O. Mathisen fra Grønland har vunnet frem med ankene mot hverandre. Dermed er det duket for rettssak i begynnelsen av april.

Publisert

Riktignok fastslår Borgarting lagmansrett i en fersk kjennelse at den midlertidige forføyningen fra Oslo tingrett var korrekt. O. Mathisens endring av navn på sin sitronbrus, fra Jallasprite til JallaXXXXXX, er en krenkelse av The Coca-Cola Companys globale merkevare Sprite.

Brudd på markedsføringsloven

Fakta i brusstriden:

  • Produsenten av Tøyen Cola og Jallasprite, O. Mathisen, får i februar 2018 beskjed fra The Coca Cola Company om at bruken av navnet "Sprite" er uakseptabelt.
  • O. Mathisen endrer navnet på Jallasprite til JallaXXXXXX.
  • Coca Cola Company mener navneskiftet med seks X`er ikke skiller O. Mathisens sitronbrus nok fra brusgigantens Sprite og truer med rettslige skritt.
  • O. Mathisen trekker tilbake JallaXXXXXX fra salg. Men Coca Cola Company har allerede gått rettens vei for å få en såkalt midlertidig forføyning.
  • Oslo tingrett kommer i sin midlertidige forføyning til at det forelå en krenkelse og brudd på merkedsføringslovens paragraf 25, ved at det først ble laget et varemerke betegnet JallaSprite, og deretter en fortsatt krenkelse ved bruk av betegnelsen JallaXXXXXX.
  • 8. og 9. april møtes O. Mathisen og Coca Cola Company i retten etter at sistnevnte har saksøkt brusprodusenten fra Tøyen.

Lagmannsretten kommer også til samme konklusjon som tingretten når det gjelder brudd på markedsføringslovens paragraf 25.

Men egentlig har ingen av partene vunnet frem med sine anker til lagmannsretten. Coca-Cola Company krevde blant annet såkalt sikringsgrunn. Det betyr at selskapet mente lagmannsretten måtte pålegge O. Mathisen ytterligere et midlertidig pålegg om å ikke produsere eller selge mer av sitronbrusen JallaXXXXXX, inntil den berammede rettssaken mellom partene starter 8. april.

The Coca-Cola Company har, ifølge sin egen advokat, 50 prosent av verdensmarkedet for alkoholfrie leskedrikker. Likevel ser de på O. Mathisen på Grønland i Oslo som en konkurrent som kan ødelegge Coca-Colas merkevarer. Foto: André Kjernsli

Lagmannsretten viser til at salget av JallaXXXXXX er stanset, og at O. Mathisen har hentet de fleste flaskene med sitronbrusen tilbake fra butikkene.

Les også: Jallasprite vil skifte navn til jalla JALLAXXXXXX. – Navnet er en krenkelse og vil ikke bli akseptert, sier Coca-Cola

Skapt folkelig engasjement

O. Mathisen på sin side hadde anket inn den midlertidige forføyningen fra tingretten. Heller ikke de fikk medhold i lagmannsretten.

En midlertidig forføyning er første steg i en sivilrettslig prosess. Og betyr at saksøkte O. Mathisen, frem til en endelig rettslig avgjørelse om bruken av navnet JallaSprite, ikke kan selge sin sitronbrus. De får heller ikke lov til å bruke navnet JallaXXXXXX inntil en domstol har endelig avgjort om dette er et ulovlig navnplagiat som er i strid med god forretningsskikk, slår lagmannsretten fast.

Striden mellom The Coca-Cola Company og lille O. Mathisen fra Grønland har vakt oppsikt og skapt voldsomt engasjement blant folk i Oslo. I sosiale medier har den lille brusprodusenten fått støtte fra folk flest. Men til nå har Coca Cola Compabny foreløøig trukket det lengste strået i rettsapparatet.

— Kun i Coca-Colas hode

— De seks x-bokstavene kan ikke forveksles med Sprite som sådan, men når O. Mathisen går ut i mediene med ønske om sympati i møte med den "store stygge ulven", så synes jeg dette blir ufint, og er nok i strid med markedsføringsloven, sa varemerkerådgiver og partner i Onsagers, Thomas Gaarder-Olsen, til E24 i oktober i fjor.

O. Mathisen bestilte 20.000 etiketter med det nye navnet JallaXXXXXX. Men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har gitt Coca-Cola Company medhold i at alt salg og markedsføring av JallaXXXXXX må stanses inntil søksmålet mot O. Mathisen er ferdig behandlet i rettsapparatet. Foto: O. Mathisen

 

— Sakens faktiske forhold er det enighet om. Det vi er her i dag for å utrede, er om brusens nye navn JallaXXXXXX, som skal uttales Jalla seks X, gir assosiasjoner til Coca-Colas merkenavn Sprite. Det tror jeg i tilfelle kun skjer i Coca-Colas eget hode, mente imidlertid O. Mathisens advokat, Magnus Stray Vyrje, i Oslo tingrett i november da kravet om midelrtidig forføyning første gang kom opp.

i mai gikk Coca-Cola til Patentstyret. Der ble det slått fast at JallaSprite kunne forveksles med varemerket Sprite. Coca-Cola ga da O. Mathisen et tilbud om tre måneder utfasing av JallaSprite fra butikker og restauranter, hovedsaklig i Oslo og omegn.

Søksmål tar tid

Men den lille brusprodusenten svarte giganten med å levere en varemerknadsøknad på navnet JallaSprite. Det trigget en rettslig prosess, og Coca-Cola gjorde det etterhvert klart at navnbruken var uakseptabel. I begynnelsen av september sendte Coca-Cola sitt varsel om søksmål.

Et slikt søksmål er en langtekkelig affære, og derfor kom kravet om en midlertidig forføyning. Der får Coca-Cola medhold i ett av kravene, og det er at alle flasker med den påklistrede etiketten JallaXXXXXX trekkes tilbake fra markedet inntil en domstol har avgjort navnestriden.

VårtOslo var onsdag kveld i kontakt med The Coca Cola Companys advokat Håkon Tysnes Kaasin. Han ønsker ikke å kommentere den ferske kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Men saken kan bli løst gjennom et rettsforlik. Da er det vanlig at begge parter binder seg til å ikke gå ut med detaljer om hva de er blitt enige om.

Powered by Labrador CMS