John Jeanette Solstad Remø, nestleder i Forbundet for transpersoner i Norge, ble glad over å høre at Oslo bystyre har satt ned råd for seksuelt mangfold.

Transpersoner skal endelig møte større forståelse i Oslo kommune, mener samtlige politiske partier – fra Rødt til Frp

Et enstemmig Oslo-bystyre opprettet i går et eget råd for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Nå ble jeg glad. Det er fremdeles mange fordommer mot og mye uvitenhet om transpersoner, særlig i konservative religiøse kretser, sier John Jeanette Solstad Remø, nestleder i forbundet for transpersoner i Norge.

– Det vil alltid være transpersoner

Remø savner opplysning og mener at kunnskap om transpersoner må inn i all undervisning.

– Ansatte i Oslo kommune bør vite hva en transperson er og formidle til innbyggerne at dette er en del av normaliteten. Det vil alltid være en viss andel av mennesker som er transpersoner, sier Remø.

Hen roser fremskrittene på vegne av transpersoner de siste årene, for eksempel loven av 2014, som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og loven om juridisk kjønn fra 1. juli i fjor, som gjør det enklere for folk selv å bestemme sitt kjønn.

Kommunen burde klappe frem transpersoner

Remø trekker frem ex-president Obamas ansettelse av rådgiver som var transperson som et eksempel til etterfølgelse.

– Også Oslo kommune kunne oppfordre transpersoner om å søke på stillinger, mener hen. Remø ønsker seg også kjønnsnøytrale toaletter i offentlige bygninger og restauranter.

Transpersonenes råd

Med vedtaket i bystyret om et eget kommunalt råd for LBHT-personer (samlebetegnelse for lesbiske, bifile, homofile og transpersoner), følger Oslo etter Gøteborg. Det finnes en rekke kommunale råd i Oslo som skal gi både folkevalgte og byråkrater råd, men frem til nå har ikke LBHT-personer hatt et slikt råd.

Peter N. Myhre (FrP) bifaller rådet

Fra bystyrets talerstol var det rørende enighet om å opprette rådet – fra Rødt på venstresiden til Frp på høyrefløyen.

– På sikt kan et slikt råd forhåpentligvis bidra til at ingen i Oslo lenger skal diskrimineres på bakgrunn av sin seksualitet, sa en av veteranene i Oslo-politikken, Frps Peter N. Myhre.

 

Rådet har følgende mandat:

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter. Det skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger om kjønns- og seksualitetsmangfold blir ivaretatt. Rådet skal:

* øke respekten for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning.
* skape større trygghet for de nevnte minoriteter.
* øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Powered by Labrador CMS