To bla` Solberg i Oslo. Statsminister Erna Solberg (H) sammen med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i starten av årets valgkamp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyre med kraftig reaksjon mot Raymond Johansen: - Det farlige eksperimentet foregår i Oslo-skolen med dagens byråd

� Hvis stemmetallene blir som gallupen antyder, blir SV og Rødt langt mer dominerende i byrådet enn i dag, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Publisert

Eirik Lae Solberg (H) reagerer kraftig på byrådsleder Raymond Johansens utspill der Ap-toppen advarer mot et borgerlig eksperiment og samarbeid med bompengepartiet FNB i Oslo.

— Det farlige eksperimentet, foregår i Oslo-skolen med dagens rødgrønne byråd, sier Høyres byrådslederkandidat til VårtOslo.

— SV og Rødt vil dominere nytt byråd

— Mens Arbeiderpartiet har styrt Oslo, har den borgerlige regjeringen tilført Oslo langt mer penger enn før. Likevel har Arbeiderpartiet økt skattene. De har vært så ivrige på å få økt skatten, at de ble dømt til å tilbakebetale 388 millioner kroner, sier Eirik Lae Solberg.

I VårtOslo søndag formiddag gikk Raymond Johansen til kraftig angrep på Høyre og de andre borgerlige partiene.

— Ved å stemme Arbeiderpartiet velger du trygg økonomisk styring, ikke et borgerlig eksperiment med bompengepartiet FNB og Frp, sier Johansen.

Disse fire må samarbeide om byrådsmakt dersom det blir borgerlig flertall i Oslo. Men jokeren er bompengepartiet FNB.Fra venstre: Espen Andreas Hasle (KrF), Eirik Lae Solberg (H), Aina Stenersen (Frp) og Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad

Uttalelsen får Høyre til å reagere med oppgitthet dagen før valgresultatet blir klart.

— Hvis noen skal lære meg om økonomisk styring, vil jeg nok velge noen andre enn Arbeiderparti-byrådet, smiler Eirik Lae Solberg.

— Hvis stemmetallene blir som gallupen antyder, blir SV og Rødt langt mer dominerende i byrådet enn i dag. Dette er partier som står for store økninger i offentlige utgifter, og jeg er svært bekymret for hva det vil bety for Oslo kommunes økonomi, sier Høyres byrådslederkandidat.

Høyre svarer Ap med 10 løfter

— Og hvis vi skal snakke om eksperimenter, er det som uroer meg at stadig færre gjennomfører Osloskolen, at de gjør det dårligere i lesing, skriving og regning, og at så mange ikke kan norsk før skolestart, fortsetter han.

Raymond Johansen og Arbeiderpartiet gikk helt i sluttspurten av valgkampen ut med 10 konkrete valgløfter til Oslos velgere. Nå svarer Eirik Lae Solberg med å gjøre det samme:

  • Styrke Osloskolen. Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til å kjøpe inn bøker. Vi vil prioritere flere lærere og læremidler til skolene. Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. klasse skal gjeninnføres ved alle skolene, sånn at du får tilbakemelding på hvordan barna dine ligger an i alle fag. Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne, og opparbeide seg digitale ferdigheter. Vi vil løfte alle elevene, både de som henger etter i et fag, og de som løper foran i faget.
  • Barn skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen ved skolestart. Vi vil starte språkkartlegging alle barn i fireårsalderen, for å hjelpe de barna som trenger ekstra norskkunnskaper. Når 1 av 4 ikke kan godt nok norsk ved skolestart, er det vanskelig for dem å følge undervisningen.
  • Vi vil starte arbeidet med en ny t-banetunnel med nye stasjoner. Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med t-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Det gir nesten 100 000 flere personer et t-banetilbud.
  • Det skal være enkelt å velge miljøvennlig. Andelen elbiler øker i Oslo, og vi skal få bygget 5 000 nye ladepunkter i Oslo de neste fire årene. Det må gjøres enkelt å velge miljøvennlige alternativer i hverdagen. Vi vil bekjempe engangsplast og marin forsøpling, og vil jobbe for å få et resirkuleringsanlegg for plast i Østlandsområdet, sånn at vi er sikre på at vårt avfall håndteres riktig.
  • Flere elever skal lykkes i ungdomsskolen. Oslo er på fraværstoppen på ungdomsskolen, og vi vil sette inn tiltak for å løfte ungdomsskolen og sikre at elevene møter opp, fullfører og ikke minst trives på skolen. Vi vil ha flere læringsspesialister og mer én-til-én-undervisning også i 5.-7. trinn, for å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere. For å øke motivasjonen til elevene, vil vi etablere flere profilskoler på ungdomstrinnet, med for eksempel realfag, idrett, eller kunst og kultur.
  • Vi vil beholde fritt skolevalg og sier nei til loddtrekning.Vi vil legge bort Ap-byrådets forslag om å fordele elevene på de videregående skolene ved loddtrekning eller kvotering. For Høyre er det viktig at elevene kan velge skole fritt, og at de kan påvirke selv hvilken skole de kommer inn på gjennom egen innsats.
  • Vi vil åpne den nøkkelferdige barnehagen på Økern som byrådet holder stengt Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når de kjøper barnehageplasser, men både private og ideelle skal kunne drive barnehagene. Vi vil åpne barnehager som nå står tomme, bare fordi de drives av private. Er barna og foreldrene fornøyde, så er Høyre fornøyde.
  • Vi vil ha flere positive fritidstilbud til unge. Kriminaliteten i Oslo har økt kraftig de siste årene. Høyre vil at AKS skal være gratis for barn fra alle husstander som tjener under 1 million. Vi vil forlenge åpningstiden på ungdomsklubber til klokken 22, og vi vil sikre at alle barn og ungdommer kan delta på minst ett fritidstilbud på kveldstid.
  • Private drivere av sykehjemmene inviteres inn i varmen igjen. Når brukere blir spurt, er de som bor i sykehjem drevet av private og ideelle mest fornøyde. Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når vi kjøper sykehjemsplasser, men både kommunen, private og ideelle skal drive sykehjem. Er de eldre og deres pårørende fornøyde, så er vi fornøyde. Flere tilbydere gir flere tilbud å velge mellom for de eldre.
  • Vi vil fjerne eiendomsskatten på folks hjem. Skatten rammer uansett om du har råd til det eller ei. Det er dyrt nok å bo i Oslo som det er.  Vi lover å fjerne eiendomsskatten på boliger så fort vi kommer i byråd. SV og Rødt ønsker å skjerpe eiendomsskatten, og med et svekket Arbeiderparti og økende boligpriser vil skatten vil øke hvis det røde byrådet fortsetter.

— Vil sikre god økonomi uten eiendomsskatt

— Jeg håper folk vil stemme for et helhetlig og ansvarlig alternativ, som sikrer at Osloskolen igjen kan levere landets beste resultater, som flytter makt fra kommunen til innbyggerne med mer brukervalg, som gjør det lett å velge miljøvennlig - gjennom kollektivutbygging og ladepunkter, og som sikrer god økonomi i kommunen – uten eiendomsskatten, sier Eirik Lae Solberg.

Powered by Labrador CMS