� Denne høringsuttalelsen bør føre til at bilfritt sentrum utredes grundigere før det settes i gang, sier Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Brannvesenet bekymret for utrykningstid i bilfritt sentrum. Vil ha grundigere utredning

En bilulykke i Operatunnelen vil presse all annen trafikk gjennom et vanskelig fremkommelig bilfritt Oslo sentrum, og dette kan ramme responstiden for utrykningskjøretøy, mener brannvesenet i høringsuttalelse.

Publisert

I en oppsiktsvekkende høringsuttalelse til plan- og bygningsetatens områderegulering av Oslo sentrum, uttaler brannvesenet at bilfritt sentrum bør utredes bedre. Brann- og redningsetaten skriver:

"Mange store prosjekter som oppgradering av trikketraséer, tunnelrehabiliteringer, etablering av sykkelveier og generelle byggeprosjekter er igangsatt i nær fremtid, slik at disse vil pågå samtidig over lengre tid. Den parallelle framdriften i disse prosjektene vil påvirke trafikkflyten i sentrumsområdet betydelig. Brann- og redningsetaten etterlyser en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse."

I høringsuttalelsen advarer brannvesenet mot de konsekvensene en ulykke kan føre til dersom utrykningstraséer gjennom sentrum blir fylt opp av biler som ikke kommer seg gjennom Operatunnelen:

"Eksempelvis vil en bilulykke i Operatunnelen medføre at all trafikk vil måtte ledes gjennom Oslo sentrum, med påfølgende problemer for fremkommeligheten for nødetatene".

Rødgrønne stemte ned forslag om risikoanalyse

— Det er svært bekymringsfullt dersom vi politikere ikke lytter til brannvesenets advarsler og krav om en analyse. Denne høringsuttalelsen bør føre til at bilfritt sentrum utredes grundigere før det settes i gang, sier Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen til VårtOslo.

Camilla Wilhelmsen (Frp) fremmet forslag om å foreløpig utsette prosjektet Bilfritt byliv inntil en risiko- og sårbarhetsanalyse er laget. Men ble nedtsemt av byrådspartiene og Rødt. Foto: Arnsten Linstad

Wilhelmsen er nestleder av bystyrets byutviklingskomite, og ble oppmerksom på brann- og redningsetatens høringsuttalelse før bystyrets møte sist onsdag. Der fremmet hun og Frp et forslag om å foreløpig stanse prosjektet Bilfritt byliv inntil en sårbarhets- og risikoanalyse er gjennomført. Men Frp fikk bare delvis med seg Høyre, Venstre og KrF. Byrådspartiene Ap, SV og MDG sikret imidlertid flertall sammen med Rødt og stemte ned forslaget.

— Handler om liv, helse og sikkerhet

— Jeg er forbauset over at bystyrets flertall ikke tar brannvesenets advarsler på alvor. Dette handler om sikkerhet og responstid for utrykningskjøretøy, og til syvende og sist om liv, helse og sikkerheten til alle mennesker i Oslo sentrum, sier Camilla Wilhelmsen.

Brann- og redningsetaten skal i fremtiden flytte til den nye, planlagte hovedbrannstasjonen på Bryn. Samtidig er det helt uvisst hvor en ny sentrumsstasjon skal bygges. Når hovedbrannstasjonen flyttes, må brannvesenet ha en ny, mindre sentrumsstasjon. Hovedsaklig for å sikre så kort reponstid som mulig i sentrale Oslo.

En ny hovedbrannstasjon er planlagt på Bryn utenfor Oslo sentrum. Men hvor en ny sentrumsstasjon skal bygges er helt uvisst. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Men med prosjektet Bilfritt sentrum og en rekke endringer i kjøremønsteret, er det i dag ingen som med sikkerhet kan si hvor både brannvesen, politi og ambulanser skal ha sine fremtidige hovedutrykningstraséer gjennom Oslos sentrum.

I sin høringsuttalelse skriver brann- og redningsetaten at allerede nå er trafikkstrømmen mellom øst og vest, og nord og sør blitt begrenset. Og at det allerede nå er knyttet usikkerhet til de fremtidige uttrykningstraséene.

Frp vil ha ny runde i bystyret

"Ved etablering av sykkelfelt, gangsti, bygate og andre arealer ment for ulike byromsaktiviteter forutsetter vi at nødetatenes behov for utrykningstraséer blir ivaretatt. Vi gjør oppmerksom på at enveiskjøring og kjøreretning på generelt grunnlag ikke bør være mot kjøreretning for utrykning."

— Dette er en sterk advarsel fra brann- og redningsetaten, og vi er nødt til å ta dette mer på alvor enn å bare la Bilfritt byliv bli etablert uten å se på konsekvensene for liv, helse og sikkerhet, sier Camilla Wilhelmsen.

— Men nå ble Frps krav om midlertidig stans i prosjektet Bilfritt byliv nedstemt av bystyret. Hva skjer nå?

— Jeg håper jo virkelig at plan- og bygningsetaten tar denne høringsuttalelsen fra brann- og redningsetaten på alvor. Så vil jo hele områderegulering av sentrum etterhvert komme til behandling i bystyret. Og da tar i hvert fall Frp dette på alvor, sier Wilhelmsen.

Frp misbruker høringsinnspillet

Byråd for byutvikling mener det er selvsagt at brannbilene skal komme frem.

– Her mener jeg Camilla Wilhelmsen misbruker brann- og redningsetatens høringsinnspill i et billig forsøk på å score partipolitiske poenger og henge ut byrådet. Det er faktisk vanligvis tett biltrafikk og ikke bilfritt byliv, som hindrer utrykningskjøretøy i Oslo, så dette vil jo nå bedre seg. Jeg er ellers veldig glad for at vi har en brann- og redningsetat som er opptatt av fremkommelighet i byen og som ivaretar fagansvaret sitt. Det er åpenbart at utrykningskjøretøy skal kunne komme frem, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

– Dette er en helt ordinær høringsprosess, og plan- og bygningsetaten skal nå jobbe med alle høringsinnspillene og fremme et endelig forslag for områderegulering av sentrum til politisk behandling. Det er vel også noe Camilla Wilhelmsen er fullstendig klar over.

Powered by Labrador CMS