En nedsnødd sparkesykkel i Oslo gater. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Byråd Arild Hermstad varsler strengere regulering av elsparkesykler

Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), varsler tiltak i løpet våren for å hindre trafikkfarlige situasjoner og forsøpling fra elsparkesykler.

Publisert

– Elsparkesykler gjør det lettere for folk å komme seg rundt, men samtidig har syklene skapt farlige situasjoner blant annet for eldre, blinde, svaksynte og andre med nedsatt funksjonsevne. Det har blant annet vært flere ulykker, sier Arild Hermstad, til Aftenposten.

Transportøkonomisk institutt foreslår i en rapport at elsparkesykkelmarkedet må reguleres for å redusere ulykkesrisikoen, men også for å hindre forsøpling gjennom at syklene ofte ligger henslengt utenom faste parkeringspunktene.

Rapporten er delfinansiert av Oslo kommune og ble først omtalt av shifter.no.

Gjorde lite i 2019

– Byrådet vil ta stilling til hva vi skal gjøre i Oslo i løpet av våren. Kommunen har hatt tett dialog med aktørene som er etablert i Oslo, sier Hermstad til Aftenposten.

Arild Hermstad vil finne frem kraftigere lut mot elsparkesykler, varsler han. I Trondheim har de innført gangfart på elsparkesykler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge rapporten fra Transportøkonomisk institutt har det vært uavklart, rent juridisk, om Oslo kommune har anledning til å regulere bruk av elsparkesykler. I 2019 gjorde Oslo kommune lite, utover generelle brev og informasjonsskriv til selskapene, står det i rapporten.

Gavner ikke folkehelsen

Rapporten slår fast at elsparkesykling i liten grad gavner folkehelsen. Elsparkesykling erstatter i betydelig grad gåing og sykling, og kun i begrenset grad bilbruk.

Rapporten anslår at elsparkesyklene har om lag ti ganger høyere ulykkesfrekvens enn ordinære sykkel, skriver shifter.no

Transportøkonomisk institutt foreslår «en form for søknadsplikt, lisensiering, avgift eller andre reguleringer» knyttet mot selskapene og at reguleringen skjer i den enkelte kommune, ikke nasjonalt.

Powered by Labrador CMS