Sidney Haugen (i midten) og Anne Bjørg Halse Lervik er sultestreiker mot ulvejakten. Her holder de opp hvert sitt skilt i protest mot regjeringas ulvepolitikk.
Sidney Haugen (i midten) og Anne Bjørg Halse Lervik er sultestreiker mot ulvejakten. Her holder de opp hvert sitt skilt i protest mot regjeringas ulvepolitikk.

Sultestreik utenfor Klima- og miljødepartementet. – Vi er tre stykker som er på dag 5 uten mat og én som er på dag 4. Se bildene

– Over de siste årene har vi sett en stadig verre utryddingspolitikk overfor de kritisk truede ulvene. I år har regjeringen presset gjennom tidenes mest omfattende nedslakting av ulvefamilier. Se alle bildene.

Publisert

Fire personer har samlet seg i sultestreik utenfor Stortinget og Klima- og Miljødepartementet for å markere avstand mot utvidet ulvejakt. Sultestreiken er en del av en nasjonal og voksende bevegelse mot ulvejakt bestående av både grasrotsaktivister og organisasjoner for dyre- og miljøvern.

Intensjonen bak sultestreiken er å vekke samfunnsdebatt rundt saken og spre informasjon om bestemmelsen satt av Klima- og Miljødepartementet 15. februar om å utvide ulvejakta som tillater blant annet helikopterjakt og et utvidet utvalg av våpen og ammunisjon. Vanligvis strider dette imot viltloven.

Varer til jakten er over

Sultestreiken begynte 17. februar og varer til jakten er over, enten det er fordi den avlyses, kvoten er nådd eller den tar slutt 1. mars. Hverdager sitter sultestreikerne utenfor Klima- og Miljødepartementet under åpningstidene og i helgene sitter de utenfor Stortinget klokken 10-14.

Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk

– Det er ingen intensjon om å sperre eller være i veien for de ansatte hos KLD. Sultestreiken er heller et virkemiddel for å heve de dyrevelferdsmessige risikoene ved bestemmelsen frem i samfunnsdebatten, sier initiativtaker Sidney Haugen.

Valper kan sulte i hjel

– Streiken utføres for å skape oppmerksomhet rundt regjeringens vedtak om ekstraordinært uttak av ulv inn i ulvens parringstid, sier sultestreiker Anne Bjørg Lervik.

Hun peker på at flere enn vanlig er skeptiske til det ekstraordinære uttaket av ulv, også de som er for lisensfelling av ulv. Grunnen til dette er at ved å fritas fra viltloven risikerer man et større antall skadeskudd og mer lidelse.

I tillegg er det en risiko for at en drektig tispe mister sin make. Siden hannen bidrar med å beskytte og bringe mat til hiet er det en betydelig sjanse for at dette kan føre til at valpene sulter i hjel, påpeker dyrevernaktivistene.

Siden regjeringen åpnet for lisensfelling av 25 ulv har det blitt skutt minst 16 ulver; minst 11 før 15. februar og fem som et resultat av det ekstraordinære uttaket. Kvoten har senere blitt økt fra 25 til 28.

Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk
Foto: Cinta Hondsmerk

Noah møtte miljøministeren

Også dyrerettighetsorganisasjonen NOAH protester mot utvidelsen av ulvejakten. I morges møtte de miljøminister Espen Barth Eide utenfor Klima- og miljødepartementet. Med seg brakte de over 80 historier fra mennesker som bor i ulveområdene og som ønsker at ulven skal få sterkere vern.

– Over de siste årene har vi sett en stadig verre utryddingspolitikk overfor de kritisk truede ulvene. I år har regjeringen presset gjennom tidenes mest omfattende nedslakting av ulvefamilier inne i ulvesona der ulvene skulle hatt sterkt vern, sier veterinær og leder Siri Martinsen i NOAH.

Powered by Labrador CMS