Oslo 20150730. Logoen til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) p et bygg i Kringsj studentby i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flere tusen studenter står uten bolig ved studiestart

Det ble registrert hele 80 983 studenter i Oslo i 2019. I år har antallet blitt enda høyere. Imens studiene starter, står fortsatt over 6000 studenter uten bolig.

— Tallene viser at det fortsatt er et stort behov for å bygge flere studentboliger, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell.

Rekordmange studerende i hovedstaden

Universitetet i Oslo hadde 3,41 søkere per studieplass i år. Mens det nasjonale antallet studenter har økt med hele ni prosent, har UiO hatt en økning på 16 prosent søkere.

Som et tiltak mot den økende arbeidsledigheten, har UiO i tillegg opprettet 336 nye studieplasser og 110 stipendiatstillinger. Ved OsloMet fikk hele 7939 søkere tilbud om studieplass i år, noe som er over 500 flere enn de hadde i fjor.

Samtidig står hele 6415 studenter fortsatt uten bolig.

OsloMet har fått 500 flere registrerte studenter siden i fjor.

Oppfordrer alle å leie ut til studenter

SiO Bolig forvalter 8068 studentboliger i Oslo. Dermed er flesteparten av studentene overlatt til det private leiemarkedet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er gjennomsnittsprisen på en ettroms hybel i Oslo i dag på 8.930 kroner i måneden. Noe som overstiger det nåværende støttebeløpet fra Lånekassen på 8.265 kroner. Trohjell mener derfor at boligeiere i byen har en avgjørende rolle i å lette på trykket blant de trengende studentene.

— Vi oppfordrer nå alle boligeiere som har mulighet til det, til å leie ut til studenter, slik at alle har et sted å bo, sier han.

Flere og flere skal studere ved hovedstadens høyskoler og universiteter. Samtidig mangler flere tusen av dem en bolig under studietiden.

Uenigheter i boligplanleggingen sinker bygginga

Samtidig er SiO i gang med å opprette flere studentboliger. Men arbeidet tar tid.

Ifølge Vetle Bo Saga, styreleder i SiO, ble blant annet boligprosjektet i Brenneriveien 11 avlyst, da bystyret ikke ønsket å opprette mer enn 160 til 180 boliger, mens SiO hadde sett for seg 245.

— Dette ville ført til at husleien ville ligge på 10.000 kroner for studentene, noe vi mener er for høyt. For oss er dette et tydelig eksempel på hvor vanskelig det er å få bygget studentboliger i Oslo, forklarte han til VårtOslo i fjor.

Byggeplanene i Brenneriveien 11 avventer fortsatt politisk behandling.

Planene for et nytt studentbygg i Blindernveien 6 har pågått svært lenge. Etter jul skal endelig over 300 nye studentboliger stå klare.

Får over hundre nye studentboliger etter jul

Imidlertid har bystyret vedtatt å opprette 315 nye studentboliger i Blindernveien 6, med ferdigstillelse ved årsskiftet 2020/2021.

Nye studentboliger vil også dukke opp i Gjerdrumsvei 10, hvor SiO allerede er i gang med ombyggingen av den eksisterende byggemassen. Studentboligene her er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

SiO planlegger også et nytt boligprosjekt i Lillestrøm, hvor det skal opprettes en helt ny studentby.

Powered by Labrador CMS