Politistasjonen på Manglerud kan bli lagt ned. Oslopolitiet selv ønsker det, men flere av de politiske partiene sier nei.
Politistasjonen på Manglerud kan bli lagt ned. Oslopolitiet selv ønsker det, men flere av de politiske partiene sier nei.

Hva mener Oslo-politikerne om å legge ned politistasjonene på Manglerud og Stovner. Vi har spurt partiene. Se videoen

Nærpolitireformen seiler opp som tema i valgkampen. VI har spurt Oslos partier om hva de mener om å etablere en ny politistasjon i bydel Alna og legge ned politistasjonene på Manglerud og Stovner?

Publisert

Noen mener at nærpolitireformen har brakt politiet lengre vekk fra folk og frykter nedleggelser av politistasjoner i byen. Andre mener en samling av politistyrker på Alna er en rasjonell bruk av ressurser og vil fungere bra for ytre by. Ett parti har ikke bestemt seg.

Heidi Nordby Lunde, leder av Oslo Høyre:

– Høyre støtter politiets vurderinger om å samle kompetanse og ressurser ett sted, og få en ny, moderne politistasjon på Furuset. Det vil gjøre politiet mer robust og tjene befolkningen best.

– Det forutsetter fortsatt synlig tilstedeværelse, også på Manglerud og på Stovner, men politiet skal sørge forebygging og trygge bomiljøer for alle, på tvers av bydelsgrenser.

Bjørg Sandkjær, leder av Senterpartiet i Oslo:

– Senterpartiet ønsker å styrke det tilstedeværende nærpolitiet i Oslo. Spesialiserte tjenester kan legges til en ny politistasjon. Det viktigste for Senterpartiet er at det etableres nærpoliti slik at politiet er til stede i lokalsamfunn, kan bli kjent med menneskene der og kan delta mer aktivt i forebyggende arbeide.

Sigrid Z. Heiberg, leder av Miljøpartiet de Grønne i Oslo:

– MDG er kritisk til nedleggelse av Manglerud og Stovner politistasjoner, som i lang tid har bidratt med forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse i bydelene i Oslo sør-øst. Lokal forankring og god kjennskap til lokale forhold er avgjørende viktig med tanke på effektivt politiarbeid og da særlig med tanke på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.

En eventuell ny politistasjon i Alna bør komme i tillegg, eller det må på annen måte sikres lokal tilstedeværelse av politiet både sør i Oslo og i Groruddalen, i tråd med Stortingets vedtak om en helhetlig og langsiktig plan som innebærer kontinuerlig tilstedeværelse av politi med utgangspunkt i politistasjoner eller politiposter i de ytre bydeler i Oslo.

Andreas Meeg-Bentzen, leder av Fremskrittspartiet i Oslo:

– Vi leverte inn en interpellasjon i Oslo bystyre om å fortsette driften både på Manglerud og Stovner politistasjon og har på stortinget stemt for å fortsette driften. Oslo trenger flere lokale politistasjoner og politiposter, ikke færre. En trygg by er svært viktig for oss.

Cecilie Lyngby, leder av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Oslo:

– Det er i dag fortsatt høy kriminalitet i byen og det er viktig å ha politiet i nærområdene. Vi mener politireformen ikke er optimal og vil ha nærpoliti.

Grunde Kreken Almeland, leder av Oslo Venstre:

– Venstre har støttet politiets ønske om å samle kompetansen, gitt at det ikke påvirker tilstedeværelsen og politiets nærvær i nærmiljøene.

Trude Koksvik Nilsen, fylkessekretær i Rødt Oslo:

– Den såkalte nærpolitireformen, har brakt politiet lenger vekk fra folk, også i Oslo. Rødt var mot å slå sammen politistasjonene på Holmlia og Manglerud, og vi er mot mer sentralisering.

– Skal vi klare å forebygge kriminalitet, må vi også ha et politi som har en sterk lokal forankring, som har god kunnskap om lokale forhold, som kort sagt kjenner folk lokalt. Det er en feiltagelse å legge ned nærpolitistasjonene med folk som kjenner lokalbefolkningen.

– I dag blir folk utsatt for etnisk profilering. Med store enheter er det tilfeldig hvilke politifolk som reiser ut, og det gir dårligere relasjoner.

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV:

– SV er imot nedleggelsen av de to politistasjonene, og har engasjert seg i saken med eget forslag på Stortinget for å stanse nedleggelsen, et forslag vi fikk flertall for.

Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti

– Oslo Arbeiderparti mener det viktigste er at man sørger for at dette ikke svekker politiets fysiske tilstedeværelse i ytre by som en konsekvens av behovet for ny politistasjon. Politi skal være ute og ha kunnskap om de lokale forholdene, slik at de kan drive forebyggende arbeid, ha kunnskap om vold i nære relasjoner, om etablering av gjenger og lignende.

– Det er bra for Oslo at man etablerer et nytt stort bygg godt plassert som kan fange opp de ressursene som er. Det er viktig at Oslo får beholde og styrke politiressursene i dette området fremover.

Espen Andreas Hasle, førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Oslo

– Det har vi ikke tatt stilling til.

Powered by Labrador CMS