Gruppeleder for Oslo AP var svært fornøyd med å kunne styre Oslo-budsjettet inn i fortsatt trygt leide, i samarbeid med makkerne SV og MDG, som har blitt enige med Rødt.

Slik blir Oslo-budsjettet: - Vi er spesielt fornøyd med satsing på hjemmetjenesten og å få unge voksne i arbeid, sier Andreas Halse (Ap)

Blant overraskelsene i Oslo-budsjettet for neste år er utprøving av 6-timers arbeidsdag, midler til Skeid-banen og satsing på terapibad. Samisk barnehage blir reddet. Det er stø kurs.

Publisert

Andreas Halse, gruppeleder i Oslo Aps bystyregruppe, sier han er godt fornøyd med budsjettforliket. Det er byrådspartiene Ap, SV og MDG, som har forhandlet med Rødt om byens budsjett for det kommende året.

– Dette vitner nok en gang om godt og stabilt samarbeid for en stødig styring av byen, sier Halse.

Andreas Halse i AP er lettet over nok en gang å være i mål med budsjettforhandlingene.

Halse er spesielt stolt over flere nye årsverk i hjemmetjenesten og satsingen på å få flere unge voksne i arbeid. Han framhever også 9,5 millioner ekstra til terapibad de neste fire årene, noe som spesielt hjelper revmatikere.

Rødt med på laget

Også Rødts gruppeleder, Eivor Evenrud, fremsto fornøyd under dagens pressekonferanse. – Vi vil framheve den økte satsingen på hjemmetjenestene i eldreomsorgen, hvilket betyr kr 258 millioner kroner mer de neste fire årene.

Hun er også glad for at det satses på at unge voksne i alderen 15 til 25. Disse får 25 millioner ekstra i hjelp til å skaffe seg utdanning og å komme seg i jobb.

Rødts Eivor Evenrud fikk nok en gang dratt mer penger opp av lomma til byrådet.

Universell utforming av t-banestasjoner

– Vi er opptatt av arbeidet med universell utforming av holdeplasser på T-banen. Det er satt av 91 millioner kroner ekstra til dette i 2022, sier Evenrud.

I tillegg fremhever hun at partiet stoppet kuttene til Fontenehuset, et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom. Videre får blant annet Blindeforbundet og Samisk barnehage økte tilskudd.

– Jeg brenner for tilgang til mer bad i Oslo. Vi har for få bad, noe som blant annet begrenser svømmeundervisningen for barn. Vi fikk ikke gjennomslag for mer penger til dette denne gangen, sier Evenrud.

Stø rød kurs

Eivind Trædal, gruppeleder i MDG, sier han er fornøyd med fortsatt stor satsing på miljø, klima og natur og arbeidet for en grønnere by.

– Vi bidrar til trygg økonomisk styring, i et godt samarbeid med de andre byrådspartiene. MDG er blant annet opptatt av tilrettelegging for funksjonshemmede, noe vi har fått gjennomslag for.

Gratis aktivitetsskole for flere

Gruppeleder Ola Wolff Elvevold i SV påpeker at forhandlinger om budsjetter alltid er krevende, men er fornøyd med at de etter sju års samarbeid fortsatt holder stø kurs.

SVs Ola Wolff Elvevold er spesielt fornøyd med at satsingen på gratis aktivitetsskole fortsetter.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi utvider satsingen på gratis aktivitetsskole. Alle 1. klassinger har i dag gratis AKS. Fra skoleåret 2022/23 blir AKS gratis for alle 2. klassinger i Oslo. 3. klassingene får gratis AKS fra skoleåret 2023/24.

– Jeg vil også framheve kompromisset om beboerparkeringen. Dette medfører at parkering for elbiler blir noe dyrere.

– Vi er også glade for at det er satt av penger til utprøving av 6-timers arbeidsdag, der bydeler kan søke om midler til dette. Det har også lenge vært problemer med Skeid-banen. Vi har satt av nok midler til at dette kan løses ordentlig nå, sier Elvevold.

Powered by Labrador CMS