Arkivbilde fra et bystyremøte i Oslo kommune i november i fjor.

Dette er det viktigste partiene i bystyret vil gjennomføre i 2022

VårtOslo har snakket med flere av gruppelederne i Oslo bystyre for å få svar på hva som er viktigst for deres respektive partier i året som kommer.

Publisert

Ola Wolff Elvevold (SV):

– Vi må redusere urettferdige forskjeller i byen vår, og kutte klimagassutslipp. Jeg vil trekke fram tre ting. Det første er gratis aktivitetsskole. I budsjettet for 2022 fortsetter vi innfasingen av et gratis tilbud i hele Oslo. Dette skal vi fortsette og aller helst øke tempoet i. Alle barn må få delta i leken og læringen i AKS. Det andre er å verne om kollektivtransporten. Pandemien og regjeringens ansvarsfraskrivelser truer med kutt i rutetilbudet. Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå. Byrådet og SV på Stortinget har allerede gjort mye, og må fortsette å følge dette tett. Det tredje og siste er bolig. Stadig flere stenges ute av et boligmarked som skaper og forsterker ulikhet. I 2022 skal vi intensivere arbeidet med en tredje boligsektor, for de mange med vanlige inntekter som trenger hjelp for å komme inn. Blant annet gjennom Oslobolig, som ble opprettet like før jul.

Eivor Evenrud (Rødt):

– Pandemien har vart i snart to år, og Oslo har vært hardt rammet hele tiden. Det viktigste nå må være å få en tilnærmet vanlig hverdag igjen. Barn og ungdom, unge voksne, ensomme, pleietrengende, de som har havnet utenfor arbeidslivet under pandemien. Behovet for hjelp og forsterket innsats er enormt nå. De som trenger hjelp, må få den nødvendige hjelpen uten å måtte vente i ukesvis.

Andreas Halse (Ap):

– Det er å komme oss ut av koronakrisen og særlig sørge for at alle de som har fått arbeidsplassen sin rammet, skal få komme tilbake i god jobb. Videre har vi to viktige saker vi jobber for. Vi skal fortsette å kutte klimautslipp i Oslo. I den forbindelse er den aller viktigste enkeltoppgaven å ha tilgang på nok penger til vedlikehold av trikk og t-bane. Vi skal også fortsette å finne de løsningene som gjør at forskjellene går ned i byen.

Eivind Trædal (MDG):

– Vi skal forhandle om Oslopakke 3. Der blir det viktig å øke bompengene for å skaffe penger til å styrke kollektivtrafikken og begrense biltrafikken. Vi mener også at prisen på kollektivtrafikk må kuttes. I tillegg er det veldig viktig å få midler til CO2-rensing på Klemetsrud, som inntil videre avhenger av at vi får støtte fra EU. Vi skal selvfølgelig fortsette å bygge rekordmange kilometer med ny sykkelinfrastruktur, og få flere bilfrie gater i sentrum, inkludert Grønland. Ikke minst blir det selvsagt veldig spennende å se hvordan pandemien vil påvirke byen vår det neste året. Den preger alt vi gjør.

Camilla Wilhelmsen (Frp):

– Vi er veldig opptatt av samferdselspolitikk. Det er viktig at vi for eksempel får asfaltert veiene skikkelig, da det er et stort etterslep på asfaltering i Oslo. En undersøkelse som ble gjort i 2018 av Multiconsult, viser at etterslepet er på over to milliarder kroner. Vi fokuserer hele tiden på at det skal være trygge og sikre veier og fortau. Det trengs mye mer penger enn det byrådet bevilger årlig. Veiene og fortau er det mest grunnleggende vi har i Oslo, og er viktig for gående, kjørende og syklister.

Powered by Labrador CMS