— Fraværet er som vi alle vet skyhøyt i AKS og barnehager mens vikarer ikke er å oppdrive, sier Siavash Mobasheri (Rødt). Til høyre partifelle Eivor Evenrud..

Rødt fikk ikke med seg bystyret på stenging: Oslos barnehager og AKS holdes åpne

Da byrådet stengte skolene, fremmet Rødt et forslag om også å stenge Oslos barnehager og Aktivitetsskolen (AKS). Men allerede før forslaget skulle behandles, var det klart at bystyreflertallet ville stille seg bak byrådets krisehåndtering.

Publisert

— Det er byrådet som er den sentrale kriseledelsen, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Andreas Halse.

— Derfor kommer vi til å stemme mot forslaget fra Rødt, la han til.

Venstre: — Vi stoler på byrådet

— Det er lett å forstå engstelsen ansatte i barnehagene har. For byrådet og byrådspartiene har det vært viktig å skjerme de yngste, og det tror jeg vi klarer ved å holde barnehagene åpne, sa SVs gruppeleder, Ola Wolff Elvevold.

Bystyregruppene til Ap, SV og MDG sto dermed last og brast med sitt eget byråds beslutning om å holde barnehager og AKS åpne. Da Venstre også ga sin tilslutning, var det klart at Rødt ikke hadde flertall i bystyret.

Hallstein Bjercke og Venstre stoler på byrådets krisehåndtering og stemte mot forslag om å stenge barnehager og AKS i Oslo.

— Vi stoler på at byrådet håndterer dette, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke til VårtOslo.

— Både Rødt og Fagforbundet mener byrådet, ved å stenge skolene mens man holder barnehager og AKS åpne, skaper A- og B-ansatte i Oslo kommune. Hva synes du om det argumentet?

— Det er jeg uenig i. Byrådet begrunner godt hvorfor de stenger skolene. Jeg har tillit til at de gjør det samme med AKS og barnehager dersom bemanningssituasjonen eller smittevern tilsier det, sier Hallstein Bjercke.

— Oppleves som hån mot våre medlemmer

Fagforbundet reagerte skarpt på beslutningen om å holde barnehager og AKS åpne mens Oslos skoler stenges. Noe som innebærer at elevene tilbys digital hjemmeundervisning.

— Dette oppleves som et hån mot våre medlemmer i AKS og barnehage. Vi har over lengre tid bedt om at det settes inn tiltak for å ivareta de ansatte, sier leder av Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, Berit Tevik.

— Fagforbundets medlemmer i barnehager og AKS er forbanna og lei seg. De føler seg mindre verdt enn lærerne, sier Berit Tevik.

Over 6.500 medlemmer av Fagforbundet omfattes av byrådets beslutning om å å holde barnehager og AKS åpent.

— Igjen viser byrådet liten eller ingen forståelse for hvordan situasjonen er. Med dette sender de også signaler om hvilke ansatte som har mest verdi, sier Tevik til VårtOslo.

Hun får støtte fra Rødt, der partiets gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, allerede mandag krevde stenging av barnehager og AKS.

— Steng ordinært pedagogisk tilbud, aktivitetsskole og barnehager fra 18. desember og sett alle ressurser inn i barnevern, forsterka tilbud, BUP, mental helsehjelp og spesialpedagogisk tilbud, skrev Evenrud på sin Facebook-side.

— Byrådets beslutning henger ikke på greip

Men forslaget falt altså i bystyret. Flertallet støtter dermed byrådets krisehåndtering under den rekordhøye koronasmitten i hovedstaden.

Men forskjellsbehandlingen av ansatte i skoler versus ansatte i barnehager og AKS er feil, mener Rødt-leder i Oslo, Siavash Mobasheri.

— Det henger ikke på greip når byrådet mener at arbeidsmiljølovens krav om et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø skal gjelde for ansatte i skole, men ikke for de som jobber i barnehager og AKS, sier han til VårtOslo.

Rødt-politikeren presiserer at barn og unge med foreldre i samfunnskritiske funksjoner samt barn med særskilte behov eller i sårbare livssituasjoner, skulle få et forsvarlig tilbud dersom også barnehager og AKS hadde blitt vedtatt stengt av bystyret.

— Fraværet er som vi alle vet skyhøyt i AKS og barnehager, vikarer er ikke å oppdrive og det er praktisk umulig å ha nærkontakter i omsorgsyrker som dette, sier Mobasheri.

Powered by Labrador CMS