Et samlet bystyre ønsker å flytte  togstasjonen på Tøyen til Ensjø. Foto: Krogsveen
Et samlet bystyre ønsker å flytte togstasjonen på Tøyen til Ensjø. Foto: Krogsveen

Et samlet bystyre vil ha ny togstasjon på Ensjø – men alle partiene tviler på realismen i vedtaket

Publisert

– På vegne av oss "ensjøianere" vil jeg gjerne at Jernbaneverket ser på muligheten for å flytte togstasjonen til Ensjø.

Ensjø har på under to tiår gått fra å være kjent for å huse byens største bruktbilbutikker til å bli et levende boligstrøk med mange nye arbeidsplasser og attraktive boliger. Derfor ønsket Aps samferdselspolitiker, Andreas Halse, å få med seg bystyreflertallet på å be Jernbaneverket legge ned Tøyen togstasjon og i stedet bygge et nytt stoppested for Gjøvikbanen på Ensjø.

– Ved å flytte Gjøvikbanens stasjon fra Tøyen til Ensjø, vil Oslo få bedre tverrforbindelse til Nydalen og Grefsen, forklarte Halse fra bystyrets talerstol.

Andreas Halse (Ap) fikk med seg et enstemmig, men tvilende, bystyre på å be Jernbaneverket vurdere å flytte Gjøvikbanens stasjon fra Tøyen til Ensjø. Foto: Arnsten Linstad
Andreas Halse (Ap) fikk med seg et enstemmig, men tvilende, bystyre på å be Jernbaneverket vurdere å flytte Gjøvikbanens stasjon fra Tøyen til Ensjø. Foto: Arnsten Linstad

– Alle har et søskenbarn på Gjøvik

Samtlige partier i bystyret mener Ap og Andreas Halse har et godt poeng. Men bystyreflertallet ser også at bygging av en ny togstasjon på Ensjø i tilknytning til t-banen både blir dyrt og arealkrevende.

– På vegne av oss "ensjøianere" vil jeg gjerne at Jernbaneverket ser på muligheten for å flytte togstasjonen til Ensjø. Men vi har allerede et fantastisk t-banetilbud som gjør at vi bare bruker fem minutter ned til Oslo S, der Gjøvikbanen også går. Og riktignok har vi alle et søskenbarn på Gjøvik, men vi reiser jo ikke på besøk til dem hver dag, sa Frps Peter N. Myhre til allmenn munterhet i bystyresalen.

Frps Aina Stenersen fikk seg en god latter da partifelle Peter N. Myhre forklarte bystyret at han ikke besøker søskenbarnet på Gjøvik hver dag. Foto. Arnsten Linstad
Frps Aina Stenersen fikk seg en god latter da partifelle Peter N. Myhre forklarte bystyret at han ikke besøker søskenbarnet på Gjøvik hver dag. Foto. Arnsten Linstad

Flytting fra Tøyen til Ensjø vurdert tidligere

– Vi i Venstre er i tvil om det er realistisk å ha togstasjon på Ensjø. Det vil neppe redusere bilbruken, selv om noen vil nyte godt av en ny tverrforbindelse. Husk at Ensjø har en veldig god kollektivdekning i dag, sa Espen Ophaug (V).

Jernbaneverket har tidligere vurdert å flytte Gjøvikbanens stoppested fra Tøyen til Ensjø. I 2012 ble saken utredet, men da ble det påpekt at togtrase til Ensjø gir brattere stigning og derfor kan bli kostbar. Flere bystyrepolitikere frykter også at en ny togstasjon vil spise av Oslopakke 3-penger som er tiltenkt andre kollektivformål.

Likevel samlet bystyret seg enstemmig om å be Jernbaneverket vurdere flytting av togstasjonen fra Tøyen til Ensjø.

Powered by Labrador CMS