I Strømsveien har foreldre ved Jordal skole gått til aksjon mot en utrygg skolevei flere ganger. Foto: Aksjon Strømsveien

Rett før valget, overbyr partiene hverandre med å ha løsninger for en tryggere skolevei

For å gi barn tryggere skolevei opprettes hjertesoner rundt skolene mange steder i landet. Hjertesonen er et område rundt skolen hvor barna trygt kan sykle og gå.

Publisert

I år har Ekeberg skole og Rødtvedt skole vært plukket ut som pilotprosjekter for å lage såkalte hjertesoner rundt skolen. Det er områder hvor trafikken er regulert for å gi tryggest mulig skolevei.

Høyres ordførerkandidat Saida Begum, mener byrådet ikke gjør nok for å trygge skoleveiene.

— Skolene og foreldrene har rapportert om utrygge skoleveier i flere år. De siste årene er det nettopp trygge skoleveier det har vært flest innbyggerforslag om. Vi trenger ikke pilotprosjekter og mer trenering nå, det er på tide å stikke spaden i jorda og starte arbeidet med å trygge skoleveiene for byens skolebarn, sier Begum.

Høyres ordførerkandidat Saida Begum synes arbeidet med å trygge skoleveiene i Oslo, går for sakte. Foto: Oslo Høyre

Innen fire år, sier byråden

Også byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG), vil gjøre mer for skolebarna. I budsjettet for neste år er det satt av 50 millioner kroner til trafikksikringstiltak, såkalte hjertesoner rundt skolene. I tillegg til de to skolene som var med i år, har 15 skoler søkt om å få være med fra neste år. Blant disse finner vi Gamlebyen, Sagene, Tonsenhagen, Teglverket, Bolteløkka og Tøyen skoler. Målet er at alle 15 skal få en hjertesone i løpet av det neste året. I løpet av en fireårsperiode skal alle skoler som ønsker det få en hjertesone.

— Hjertesonene vil bli utformet etter hver skoles behov. Det kan være trafikklys, fartsdumper og innsnevringer. Utdanningsetaten vil sammen med skolene og FAU arbeide fram løsningen. Det er bymiljøetaten som stå for gjennomføringen av de trafikale endringene, sier hun.

Grünerløkka skole, med trafikkerte Toftes gate som nærmeste nabo, er en av skolene hvor foreldrene har arbeidet hardt for å trygge skoleveien. Foto: Anders Høilund

Høyre vil ha skole på Sørenga

Oslo Høyre vil gå fort fram med opprettelse av hjertesoner. Partiet foreslår at 20 nye skoler kommer inn under ordningen hvert år framover. Høyre foreslår å fremskynde en egen barneskole på Sørenga og å trygge skoleveien for alle som sokner til skolen. Barna som bor på Sørenga har en trafikkert skolevei.

Skoleveien til Sørenga-barna ble ekstra lang og utrygg da Bispegata måtte stenges i mai. Barna i sentrumsbydeler trenger tryggere og kortere skoleveier, mener Høyre.

— Vi må se på hvilke tiltak som kan egne seg rundt hver enkelt skole. For eksempel kan fartsreduserende tiltak ha god effekt. Det må legges til rette for at foreldre som har behov for å bruke bil når de henter og leverer kan gjøre dette på en måte som ivaretar trafikksikkerheten for barna. Noen steder kan det for eksempel være aktuelt å begrense biltrafikken rundt skolen, sier Høyres Saida Begum.

Et halvt års planlegging er for snaut

Rødtvedt skole var med på pilotprosjektet. FAU-leder Lene Kari Wiberg mener at et halvt år med planlegging var i snaueste laget.

— Vi har fått skiltet tydelig hvor vi har en droppsone. Vi har også fått stengt en parkeringsplass hvor det oppstod farlige situasjoner mellom biler og barn, sier Wiberg

Arbeidet med hjertesone på Rødtvedt viste at de forskjellige etatene i kommunen også må samarbeide bedre.

FAU-leder Lene Karin Wiberg ved Rødtvedt skole sier at arbeidet med hjertesoner må gjøres lokalt. Etter få uker i det nye skoleåret, ser de allerede positive resultater. Foto: Maria Årthun

— For å få ting på plass var det nødvendig at etatene måtte arbeide på en annen måte enn vanlig. Undervisingsbygg hadde ansvaret for droppsonen, bymiljøetaten for parkeringsplassen, sier Wiberg.

En av erfaringene de har gjort på Rødtvedt, er at prosjektet ga en boost til arbeidet med trafikksikkerheten. Nå, når det nye skoleåret har begynt, er det allerede en positiv effekt å se.

— At vi fikk sitte ned og snakke med de aktuelle etatene, var bra. Nå kan vi se hvordan vi kan arbeide videre. Trafikksikkerhet må løses lokalt, derfor er skolen og foreldrenes arbeidsutvalg viktige, sier Wiberg.

Så lite biltrafikk som mulig

Mange kommuner, over hele landet ønsker å opprette hjertesoner. Oslo er en av kommunene som har kommet godt i gang.

— I en hjertesone ønskes så lite biltrafikk som mulig. Hjertesonene må skreddersys til hver skole, og her kommer samarbeidet mellom skolen, foreldre og kommunen inn, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk,Ida Neergaard. Hun er en av de i Norge som har arbeidet mest med hjertesoner.

Neergaard forteller at i tillegg til de rene trafikktiltakene, vil følgegrupper og foreldrevakt ved fotgjengeroverganger være tiltak som kan trygge skoleveien.

— At barn går eller sykler til skolen, er godt for både folkehelsen og miljøet. Dersom barn må kjøres, skal de settes av i droppsoner utenfor det som blir definert som hjertesonen, sier Neergaard.

Følgene skoler har søkt om å få hjertesoner:

 • Ekeberg skole (ble valgt til pilot)
 • Rødtvet skole (ble valgt til pilot)
 • Grefsen skole
 • Gamlebyen skole
 • Rustad skole
 • Sagene skole
 • Teglverket skole
 • Huseby skole
 • Klemetsrud skole
 • Bolteløkka skole
 • Tøyen skole
 • Tonsenhagen skole
 • Smestad skole
 • Prinsdal skole
 • Årvoll skole
 • Vollebekk skole
 • Bestum skole
Powered by Labrador CMS