Det var de borgerlige partiene som i 2013 foreslo at Folketeaterbygningen skulle slippe eiendomsskatt. Foto: Wikimedia commons

Høyre raser over konsekvensen av eget forslag om eiendomsskatt

Publisert

I 2013 foreslo Høyre, Frp og Krf på Stortinget at fredede bygninger skulle unndras eiendomsskatt. Nå mener borgerlige talspersoner at AP bør betale eiendomsskatt på den fredede Folketeaterbygningen.

— AP kalte innføring av eiendomsskatten en dugnad, som alle med eiendommer over en viss verdi skulle være med på. Jeg tror det vil utfordre manges rettferdighetssans når de nå greier å vri seg unna å betale for hovedkontoret sitt på Youngstorget, sier Øystein Sundelin, finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre til VG, men glemmer altså at det var hans eget parti som foreslo at historisk fredede bygg ikke skulle beskattes gjennom eiendomsskatten.

Urettferdig ordning, støttet av gærninger

Eivind Trædal, i Miljøpartiet de Grønne, var raskt ute med å peke på hvem som sa hva i 2013. I en status på Facebook, spør han ironisk hva slags gærninger som egentlig var for slike urettferdige ordninger, med henvisning til forslaget fra 2013.

Svært viktig å frede historiske bygninger

Nikolai Astrup (H) var mannen som fremmet forslaget om fredning. Henning Skumsvoll (FrP) argumenterte slik for unntaket fra eiendomsskatt:

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti peker på at de økonomiske insentivene for å ta vare på fredede bygninger må forbedres. De samme partier foreslår at eierne av fredede bygninger må få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Først da kan man forsikre seg om at de fredede byggene blir vedlikeholdt.

Forslaget falt, med 51 mot 47 stemmer.

Kommunal forskrift om eiendomsskatt

I stedet er det en forskrift om eiendomsskatt, vedtatt av bystyret 7. desember 2016, som gir folketeaterbygningen fritak fra eiendomsskatt. Forskriften omfatter «bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven».

Siden folketeaterbygningen ble fredet i 2009, unntas den fra eiendomsbeskatning.

Powered by Labrador CMS