128 barn og unge har gjennom sommerskolen "lek og mestring" hatt sitt livs sommerferie i år. Fra neste år drømmer de om et fast tilholdssted. Foto: Christian Boger

128 barn har hatt storslått ferie på Tøyen. Nå ønsker de seg fast oppholdssted neste år

� Hadde vi hatt faste lokaler ville vi kunnet gi et enda bedre tilbud, sier primus motor for prosjektet, Faisa Warsame.

Publisert

De siste fire ukene har det vært et yrende liv blant hjemmeværende barn og unge i indre by. Gjennom prosjektet "Lek og læring" har skoleelever fra bydel Gamle Oslo, som ikke har vært på ferie, fått tilbud om daglige turer og aktiviteter.

Et skår i gleden har vært at de ikke har hatt faste lokaler. Det har ført til en nomadelignende tilværelse med flytting mellom skolene Tøyen og Vahl, og aktivitetshuset K1 på Tøyen. Nå ønsker prosjektet seg faste lokaler.

— Vil gi et bedre tilbud

— Det er vanskelig å gi et helt optimalt tilbud når du ikke har faste lokaler. I tillegg er det ikke optimalt å stadig måtte flytte rundt, sier leder og primus motor for prosjektet, Faisa Warsame, til VårtOslo.

Hun er brennende opptatt av å gi deltagerne på sommerskolen, hvor 99 prosent av deltagerne har minoritetsbakgrunn, et best mulig tilbud. Dermed er også lokalene viktig.

— Noen av de lokalene vi i dag blir tilbudt passer ikke alltid til våre behov. Hadde vi hatt faste lokaler, ville vi kunne gitt ett enda bedre tilbud en hva vi gjør i dag, sier Warsame.

Ønsker å leie klasserom

I utgangspunktet tror Warsame den beste løsningen ville vært om prosjektet kunne fått lånt et antall klasserom ved en spesifikk skole i bydelen for hele sommerperioden fra neste år av.

— Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke skal få leie noen klasserom når de likevel står tomme hele sommeren, påpeker hun.

Ordfører Marianne Borgen (SV) lover å gjøre det hun kan for å skaffe Faisa Warsame og sommerskolen hennes et fast tilholdssted fra neste år. I midten førstekandidat for Gamle Oslo SV, Stian Amadeus Antonsen. Foto: Christian Boger

Og det er mulig de ungene og de ansattes ønsker blir hørt. Mandag ettermiddag var ordfører Marianne Borgen (SV) på besøk og ble mektig imponert over tilbudet.

— Dette er et tilbud vi er opptatt av å videreutvikle. Derfor er det viktig at vi legger forholdene til rette for at tilbudet kan vokse. Jeg skal ta med meg ønsket om faste lokaler videre til byrådet. Så håper jeg vi kan finne en løsning til neste år, lover hovedstadens ordfører.

— Et utrolig viktig tilbud

Marianne Borgen var imponert over det hun så og hørte under besøket på Tøyen.

— Jeg er så utrolig glad for å komme på besøk. Dette er et fantastisk tilbud som gir disse unge menneskene en sommer å virkelig huske. Det er utrolig å se det engasjementet både unge og voksne legger ned for at tilbudet skal bli så bra som mulig, mener Borgen.

Hun er spesielt glad for at også ungdom, som kanskje står utenfor arbeidslivet, gis en mulighet til å få arbeidserfaring her gjennom bydelens sommerjobbtiltak.

— Det er flott å se at det satses i bydelen med å gi unge voksne arbeidserfaring. Dette er en skikkelig sommerjobb alle de som er her kan ta med seg videre på CV'en.

En sommer med mening

Tilbudet på Tøyen er et tilbud for barn og unge fra 1. - 8.klasse fra bydel Gamle Oslo. Her får skoleelever, som av forskjellige grunner ikke er på ferie, et spennende sommertilbud i fire uker, med aktiviteter og turer. Og tilbudet blir bare mer og mer populært.

I fjor hadde de rundt 90 deltagere. I år er tallet vokst til 128. De mest populære turene har gått til Teknisk museum, Leo's lekeland og Botanisk hage.

Ordfører Marianne Borgen (SV) fant virkelig tonen med ungene under sitt besøk på Tøyen mandag ettermiddag. Foto: Christian Boger

— Her gir vi ungene noe å snakke om når de kommer tilbake på skolen. Dette er et viktig tilbud både for å hindre stigmatisering og utenforskap. Samtidig som vi hjelper ungene både med få venner og samspill med andre, forteller Faisa Warsame.

Ikke bare ungene får et aktivitetstilbud gjennom "lek og mestring". I år har har hele 22 ungdommer i alderen 15-23 år hatt sommerjobb som assistenter for ungene. Dette har blitt kommunalt finansiert gjennom kommunens bomiljøtilskudd og bidrag fra Øyafestivalen.

Powered by Labrador CMS