Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, og budgiver Adrian Mitchell. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Da uteserveringen på St. Hanshaugen gikk konkurs, solgte bobestyreren leierettighetene på auksjon. Uten tillatelse fra eieren, Oslo kommune

Kort tid etter at auksjonen var gjennomført, ble den annullert. Men før det skjedde, kastet en rekke budgivere seg inn i budgivningen, med bud på opptil 350.000 kroner.

Publisert

Det var rett før jul at bobestyrer og advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein, Leif Petter Madsen, la ut rettighetene til å drive St. Hanshaugen Parkservering på Finn.no. Det skjedde etter at han i løpet av en toukersperiode ikke oppnådde å få kontakt med kommunen.

Madsen la da like greit ut driftsrettighetene samt restaurantens eiendeler på auksjon.

Følgende melding la konkursboet ut i forbindelse med salget på Finn.no: «St. Hanshaugen Parkservering AS er konkurs, og boet har, med forbehold, følgende for salg: 1. Komplett møblert uterestaurant med utemøbler, kjøkken med pizzaovner, oppvasklinje, kioskområde, toaletter osv. Det utvendige arealet på betongunderlag på ca. 700 kvadratmeter. 2. Rett til å framleie en livslang personlig leiekontrakt med Oslo kommune til en årlig leiesum NOK 490.000.»

Slik så auksjonsoppslaget på Finn.no ut. Skjermdump fra annonsen

– Avtalen kan ikke selges videre

Det var en av budgiverne som først gjorde bydel St. Hanshaugen oppmerksom på auksjonen. Budgiver Adrian Mitchell var usikker på lovligheten i auksjonen og dermed om budet ville gjelde. Leder av bydelsutvalget i bydelen, Anne Christine Kroepelien, er sterkt kritisk og mener driftsavtalen ikke kan overdras.

– Dette er en personlig kontrakt, som bare er mellom bymiljøetaten i Oslo kommune og han som i sin tid inngikk denne avtalen. Denne personen overdro rettighetene sine til St. Hanshaugen Parkservering AS, som nå er gått konkurs. Men konkursboet har ikke retten til å selge leierettighetene og overdra avtalen. St. Hanshaugen Parkservering var ikke en avtalepart til avtalen i første omgang og har ikke retten til servering. Dette har vi gjort bymiljøetaten oppmerksom på i to år, sier Kroepelien.

Slik ser livsløpskontrakten Oslo kommune inngikk i 1984 med leietager ved uteserveringen på St. Hanshaugen.

Vil redde verdier i boet

Når VårtOslo ringer til konkursboets bobestyrer, Leif Petter Madsen, sier han følgende:

– Siden selskapet er konkurs, selger vi fremleieavtalen for å redde noen verdier i boet. Vi må legge til grunn at dagens kontrakt er gyldig, og da følger det av dekningsloven paragraf 7-10 at boet kan overdra virksomheten, sier Madsen.

Rett før auksjonsfristen oppgir han at boet har mottatt bud på rundt 300.000 kroner. I etterkant får VårtOslo høre at auksjonen endte med bud på rundt 350.000 kroner.

– Vi innhenter tilbud og selger ingenting før vi har innhentet godkjennelse fra kommunen. Men kommunen, ved bymiljøetaten, har ikke svart på våre henvendelser. Vi kontaktet kommunen for 14 dager siden uten at de besvarte oss. Siden har vi prøvd en rekke ganger uten å få svar.

– Bymiljøetaten vegrer seg

Anne Christine Kroepelien mener det er sterkt kritikkverdig at bymiljøetaten, som er kommunens part i saken, ikke har fulgt opp avtalen tettere og synes nå det er på tide at bymiljøetaten sier den opp.

– Vi har hatt møtt bymiljøetaten, men de gir oss ikke et ordentlig svar. De sier bare «vi skal se på saken». Det har de sagt lenge. Det virker som vegrer seg for å ta i vanskelige saker eller ikke bryr seg om å lytte til innbyggerne og de demokratisk valgte organene, sier hun.

Bydelutvalgets leder, Anne Christine Kroepelien, er engasjert i uteserveringen på St. Hanshaugen og vil gjerne se at den blir helårlig. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bydelen ønsker helårsdrift

Bydel St. Hanshaugen har lenge vært kritisk til driften av uteserveringen, som de mener har vært for dårlig. I 2015 utførte bymiljøetaten en teknisk vurdering av uteserveringen. Denne konkluderte med at bygget var i så dårlig forfatning at det ikke lenger var egnet til restaurantdrift.

Bydelen ser for seg helårsdrift og nye satsinger, ifølge Kroepelien. Hun håper bydelen kan bli kvitt et serveringstilbud mange har vært misfornøyd med i årevis.

– Nå er driften bare veldig dårlig og ikke helårlig. Vi ønsker å rive huset og bygge et mer hensiktsmessig bygg for helårsdrift. Kanskje kunne bygget også inkludere andre tilbud, som et bibliotek.

For drøyt to år siden konkluderte en teknisk vurdering gjort av bymiljøetaten med at serveringsbygget på Haugen var kondemnerbart. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Auksjonen er verdiløs

Fungerende kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten, Richard Kongsteien, oppgir at etaten ikke har vært oppmerksomme på auksjonen før tidligere på dagen, i forbindelse med en henvendelse fra bydel St. Hanshaugen.

VårtOslo guider kommunikasjonsdirektøren frem til salgsprospektet på Finn.no.

– Fra vårt ståsted er verken fremleie eller salg mulig i denne kontrakten. Det fins ingen klausuler som gjør det mulig å tre inn i leietakers sted. Vi mener derfor denne auksjonen ikke er verdt noe, sier Kongsteien.

Vil se på uteserveringen med nye øyne

Han oppgir at bymiljøetaten og Kommuneadvokaten vil ta en gjennomgang av avtalen rundt uteserveringen, uavhengig av hva som skjer i forbindelse med auksjonen. – Det var Kommuneadvokaten som var involvert i denne kontrakten. Derfor må den også til behandling der, sier Kongsteien.

– Bymiljøetaten er akkurat nå i en prosess for å se på hvordan den fremtidige uteserveringen på St. Hanshaugen bør være. Vi ønsker å få til en konkret og god løsning rundt serveringstilbudet. Etter en gjennomgang for en god stund tilbake, ble det konkludert at serveringsbygget nærmest var kondemnerbart. Samtidig står bygget på den gule lista til byantikvaren (og er verneverdig), så dette må gå sin gang, sier han.

Ifølge Kongsteien vil bymiljøetaten gripe fatt i problemstillingen rett over jul.

Scenen på St. Hanshaugen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Bobestyrer innstilte auksjonen

Dagen etter at VårtOslo er i kontakt med konkursboet, kommer denne meldingen til bydel St. Hanshaugen fra bobestyreren:

«I forbindelse med auksjonen ble det gjort uttrykkelig oppmerksom på at rettighetene til leieforholdet var svært usikre og at kjøper måtte avklare dette med Oslo kommune».

Konkursboet ville uansett ikke selge uten selv å ha fått Oslo kommune i tale. Etter at både mine medarbeidere og den engasjerte bomedhjelper Leif Asbjørn Brenne gjennom to uker forgjeves søkte etter rette vedkommende i kommunen, lyktes det oss å oppnå kontakt. I løpet av gårsdagen ble det klart at kommunen ikke ville medvirke til overføring av leieforholdet. Auksjonen ble da innstilt.

Hva som videre vil skje, er uklart. Vi avventer et svar fra kommunen om det kan være aktuelt å overta driftstilbehøret eller hva man ellers ser for seg.  Dette blir nok avklart i løpet av kort tid».

– Kunne ha glippet

Anne Christine Kroepelien oppsummerer på denne måten: – Hadde ikke bydelsdirektøren, bydelsutvalgslederen og VårtOslo engasjert seg, ville auksjonen blitt gjennomført og dette glippet, siden bymiljøetaten ikke fulgte opp.

VårtOslo har prøvd å få tak i tidligere eier av leieavtalen med Oslo kommune samt styreleder i St. Hanshaugen parkservering AS, uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS