Slik ser Sukkerbitens Venner og Link Arkitekter for seg at et bade- og friluftseldorado på Sukkerbiten kan bli. Illustrasjon: Link Arkitektur

Sukkerbitens Venner drømmer om å gjøre Sukkerbiten om til et bade- og friluftseldorado

I dag er Sukkerbiten ved operaen et gedigent rigg- og anleggsområde for all byggeaktiviteten i Bjørvika. Når byggearbeidene er ferdige i 2021 drømmer entusiastene i Sukkerbitens venner om å skape et bade- og friluftseldorado her.

Publisert

— Vi drømmer om å ta Sukkerbiten tilbake til hva den var før alle byggearbeidene startet for to år siden. Dette kan bli et fantastisk bade- og friluftsområde for hele byens befolkning. Er det noe vi ikke trenger mer av i denne byen er det asfalt og betong.

Det mangler ikke på engasjement hos lederen i foreningen Sukkerbitens venner, Sverre Jervel. I lengre tid har en gruppe ildsjeler kjempet for å gjøre friområdet utenfor operaen til et friluftsmekka. Motstanden fra tomteeier Hav Eiendom har derimot vært stor. De ønsker med bakgrunn i reguleringsplanen for området å etablere et fotografihus på deler av tomta.

Drømmer om et bade- og friluftseldorado

I jakten på en god løsning for Sukkkerbiten har venneforeningen engasjert en rekke arkitektfirmaer for å finne en. Onsdag ettermiddag kunne de i samarbeid med Link Arkitektur presentere et forslag til hvordan de ser for seg at Sukkerbiten etter 2021.

Sverre Jervell og Ragna Marie Fjeld i Sukkerbitens Venner har ikke gitt opp om håpet om et friluftseldorado på Sukkerbiten (i bakgrunnen) helt ennå. Foto: Christian Boger

— Det vi presenterte her i dag er ikke et ferdig planforslag, men heller en mulighetsstudie. Vi har tatt med oss ønskene fra Sukkerbitens venner og sett på hvordan vi mener deres drømmer best kan forvandles til virkelighet, sier landskapsarkitekt i Link, Adrian Lombardo.

Og drømmene til Sukkerbiten-entusiastene er luftige.

Der har de funnet plass til lekeplasser, en torgplass og konsertscene. Videre vil de i samarbeid med marinbiologer og havforskere rekonstruere et fjærelandskap. De foreslår også en «badstulandsby» av flytende badstuer, et flytende oppvarmet helårsbasseng og en flytende badeøy der man også̊ kan leie robåter.

Vil skape noe for hele byen

Venneforeningen ble stiftet etter at Jervell og flere med han opplevde en frustrasjon over utviklingen på Sukkerbiten. Nå ønsker de å gjøre området til en samlingsplass både for innbyggerne i Gamle Oslo og resten av byen.

— Gamle Oslo er den mest innebygde bydelen vi har. Derfor er det viktig at det også finnes plasser hvor det er tilgang både til fjorden og friluftsarealer. Det har vi nå en kjempesjanse til å kunne skape på Sukkerbiten, understreker Sverre Jervell.

Det er heller ikke bare innbyggerne i Gamle Oslo folkene bak planene har hatt i tankene under utformingen.

— Vi ser for oss at dette vil komme hele byen og ikke bare lokalmiljøet til gode, understreker lederen i venneforeningen.

Lover å være diplomatiske

Planene kan likevel godt bare bli liggende i en skuff. Årsaken til dette er Hav eiendoms ønsker om å bygge et fotografihus på tomta. I disse dager pågår det en arkitektkonkurranse for dette huset. Skal det lykkes ildsjelene å få stoppet disse planene, må det et politisk vedtak til. Deler av området er allerede regulert til kulturformål, som et fotografihus faller under.

— Vi skal være diplomatiske i prosessen og håper å komme fram til en løsning. Vi har foreslått flere alternative plasseringer for et slikt fotohus, men alle disse har blitt avslått, forteller Jervell.

Slik ser landskapsarkitektene i Link arkitektur for seg at Sukkerbiten kan utvikles. Illustrasjon: Link Arkitektur

Han håper, om fotohuset blir en realitet, at ihvertfall noen av deres ideer kan bli realisert på de gjenværende arealene på Sukkerbiten.

— Dette er jo bare en studie av hva som er mulig å få til på Sukkerbiten. Jeg håper noen av disse ideene kan la seg realisere, også hvis vi får et stort fotohus i tillegg.

Lokalpolitisk motstand

Og Jervell og hans kumpaner får lokalpolitisk støtte for planene de la fram for området onsdag. MDG, Venstre, Fremskrittspartiet, Rødt, SV og Høyre i bydel Gamle Oslo støtter alle planene til Sukkerbitens Venner.

Svs førstekandidat i Gamle Oslo, Stian Amadeus Antonsen, ønsker ikke noe fotografihus på Sukkerbiten. Foto: Privat

— Jeg kan ikke skjønne hvorfor de må legge et fotohus på Sukkerbiten. Da er det mye bedre å få til et bade- og friluftsområde ala det Sukkerbitens venner foreslår. Dette er et forslag jeg vil kjempe hardt for at skal få gjennomslag, sier førstekandidat for Gamle Oslo SV, Stian Amadeus Antonsen.

Heller ikke Rødts Jorunn Folkvord er overbegeistret for planene om et fotohus rett utenfor operaen.

— For oss er det viktig at hva enn som bygges her må være noe som gir noe tilbake til bydelen. For oss er det viktig at Gamle Oslos befolkning får være med på å bestemme framtiden til Sukkerbiten, sier hun.

Skal planene om et fotografihus stoppes, som et så og si samlet bydelsutvalg i Gamle Oslo bortsett fra Arbederpartiet ønsker, må dette skje gjennom et nytt reguleringsplanvedtak i Oslo bystyre.

Fotohus: Oppfyller reguleringen

Drømmen om å få et internasjonalt senter for fotografi i Norge har lenge vært levende blant norske fotoentusiaster. Et eget selskap, Fotografihuset AS, ble opprettet i 2014 for å realisere planen.

I 2015 vedtok et enstemmig bystyre i Oslo å etablere et slikt senter her i byen. I etterkant av dette vedtaket har man funnet det mest hensiktsmessig å legge senteret til tomta Hav eiendom eier på Sukkerbiten.

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland. Foto: Hav Eiendom

— Reguleringsplanen tilsier at det skal være et bygg der, som skal benyttes til kultur, bevertning eller service. Vi kunne valgt bevertningssteder eller kombinasjon med et konferansebygg. Men vi mener et fotografihus vil tilføre Bjørvika noe spesielt, som også kommer byens innbyggere til gode, sier administrerende direktør i Hav Eiendom Kjell Kalland til Aftenposten.

Plass til begge deler?

Han påpeker at det nye fotosenteret vil oppta bare tre av totalt tjue mål av arealet på Sukkerbiten og Bjørvikautstikkeren. Dermed mener han det er plass nok til å utvikle også det tilbudet aksjonistene ønsker seg.

Svømming og basseng ved Sukkerbiten har han likevel ikke tro på.

– Poenget er at Sukkerbiten ikke er egnet til mange av de formålene de snakker om. Dette fordi Sukkerbiten i all hovedsak er regulert til kaianlegg. Det skal være skipsfart i området, og det er ikke forenelig med et flytende svømmebasseng. Derfor driver vi akkurat nå og ser på andre områder i Bjørvika hvor vi kan legge til rette for den type aktivitet, sier Kalland til til avisa.

Powered by Labrador CMS