13 representanter fra Høyre, Sp og Ap sikret flertall mot sykkelvei i Gyldenløves gate. Kun Miljøpartiets to representanter stemte mot. Foto: Frogner bydel / Oslo kommune

Frogners lokalpolitikere sa nei til sykkelvei i Gyldenløves gate. Kun MDG vil ha sykkeltrasé

Mange fremmøtte og stort engasjement da bydelsutvalget i Frogner behandlet sykkelveiplan for Gyldenløves gate. Kun Miljøpartiet De Grønne er positive. Men også de er kritiske til bymiljøetatens arbeid med sykkeltraséen.

Publisert

Opprinnelig har Oslo kommune og bymiljøetaten tenkt å fjerne 171 parkeringsplasser og anlegge sykkeltrasé langs hele Gyldenløves gate. Dette er i tråd med både det rødgrønne byrådets planer, og ønsket fra de rødgrønne flertallspartiene i bystyret.

Men på Frogner er ikke Arbeiderpartiet enig i planene fra partiets politikere i bystyret og byrådet. I Frogner bydelsutvalg går Ap sammen med Høyre og sier blankt nei til planene om sykkelvei og fjerning av p-plassene i Gyldenløves gate.

— Trygt å sykle uten egen trasé

— I bydelsutvalgets møte vedtok flertallet å si nei til både et moderert forslag fra bydelsdirektøren, og de planene bymiljøetaten har. Høyre, Sp og Ap og ønsker ikke egen sykkeltrasé, men sykling i blandet trafikk i hele Gyldenløves gate. Og at parkeringsplassene beholdes, sier bydelsutvalgets leder, Jens Jørgen Lie (H), til VårtOslo.

Når Lie nevner Senterpartiets representant, er det fordi den tidligere Frp-, og deretter uavhengige BU-representanten Hans Høegh Henriksen nå er medlem av Sp.

Over 170 p-plasser skal vekk og erstattes med sykkelvei i Gyldenløves gate på Frogner, dersom kommunens bymiljøetat og det rødgrønne bystyreflertallet i Oslo får viljen sin. Men flertallet av medlemmene i Frogner bydelsutvalg, inkludert Aps representanter, sier blankt nei til planene. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg sykler selv i Gyldenløves gate, og så lenge det er fartsdempende tiltak for biler, er det trygt å sykle der. Nå ser vi jo hva som har skjedd etter at det ble anlagt sykkeltrasé i Eilert Sundts gate. Der er tungtrafikken økt og bilene kjører mye fortere etter at gaten fikk sykkeltrasé, sier Lie.

Da saken ble behandlet av bydelsutvalget på Frogner tirsdag kveld, var det mange fremmøtte både på åpen halvtime, og da selve møtet ble satt. Engasjementet både for og mot sykkelvei i Gyldenløves gate har vært stort.

Også MDG kritisk til bymiljøetaten

Av bydelsutvalgets 15 medlemmer, stemte kun Miljøpartiet De Grønnes to representanter for å anlegge sykkelvei i Gyldenløves gate. Men heller ikke MDG stemte for bymiljøetatens forslag. Miljøpartiet støttet et alternativ bydelsdirektøren la frem. Et alternativ som innebærer fjerning av 115 parkeringsplasser, mot bymiljøetatens ønske om å fjerne 171 p-plasser i Gyldenløves gate.

Leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie (H), og bydelsdirektør Odd Rune Andersen (til h.) i resepsjonen i bydelhuset på Skillebekk. Foto: André Kjernsli

Det modererte forslaget som ble nedstemt, går også ut på at det sykles i blandet trafikk i Gyldenløves gate fra Kirkeveien og til Eckebergs gate. Derfra anlegges opphøyet sykkelvei på hver side av Gyldenløves gate ned til Niels Juuls gate.

Vil ha sykkelvei midt i alléen

MDGs representant Adam Tumidajewicz i Frogner bydelsutvalg. Foto: MDG

— Vi støtter kritikken mot bymiljøetaten angående manglende medvirkning, og dårlig utført prosess. Den har vært langt i fra god nok. Vi skal derimot også respektere at dette tiltaket er spikret i mange runder av politikere høyere opp i systemet, sier MDGs representant i Frogner bydelsutvalg, Adam Tumidajewicz.

— Men bymiljøetaten har gjort en grundig utredning og vurdering av alternativene og foreslått sju forskjellige løsninger for Gyldenløves gate. Videre fremgår det at den eneste virkelig tilfredsstillende løsningen faktisk vil være å lage sykkeltilrettelegging på begge sider av alléen i midten, sier MDG-politikeren på Frogner.

Powered by Labrador CMS