Vilkår Bedrift

Vilkår for abonnement og bruk av VårtOslos tjenester

Sist oppdatert 02.11.2020

1. Innledning

VårtOslo er eid av VårtOslo AS, organisasjonsnummer 919 200 529. Avtalen består av abonnementsvilkårene for Virksomheten og bestillingsbekreftelsen. Disse vilkårene regulerer bruk av VårtOslos tjenester og bedriftsabonnement på VårtOslo. VårtOslos abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider. VårtOslo forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. Gjeldende priser og produkter er tilgjengelige på våre nettsider.

2. Kontaktpersoner

Ved avtaleinngåelse utnevnes det en kontaktperson fra hver av partene. Den som inngår Avtalen på vegne av Virksomheten forutsettes å ha rett til å forplikte Virksomheten i henhold til Avtalen.

3. Registrering av ansatte

VårtOslo registrerer bedriftsabonnement manuelt. Det innebærer at VårtOslo registrer Virksomhetens ansatte og gir dem tilgang til VårtOslo sine tjenester. Registreringen av ansatte gjøres via VårtOslo sin kundeservice og er i henhold til personopplysningsloven.

4. Betaling og oppsigelse

Virksomheten faktureres i henhold til bestillingsbekreftelsen. Bestillingsbekreftelsen spesifiserer pris, varighet, maksimalt antall tilganger og andre tilleggstjenester som Virksomheten og VårtOslo blir enige om. Virksomheten er selv ansvarlig for å avslutte bedriftsabonnementet ved å sende en oppsigelse til abonnement@vartoslo.no. Hvis Virksomheten ønsker å legge til eller fjerne brukere innenfor avtalen, tar Virksomheten kontakt med VårtOslo sin kundeservice på abonnement@vartoslo.no. Alle bedriftsabonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil bedriftsabonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden bedriftsabonnementet har vært aktivt. VårtOslo belaster fakturagebyr på kr 49 ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro og elektronisk faktura (eFaktura) belastet ikke fakturagebyr.

5. Varighet og oppsigelse

Alle bedriftsabonnement har som standard en varighet på 12 måneder. Ditt bedriftsabonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden virksomheten har valgt ved opprettelsen av bedriftsabonnementet og inntil Virksomheten eventuelt sier opp bedriftsabonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden virksomheten allerede har betalt for. Manglende betaling ansees ikke som oppsigelse.

6. Rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra VårtOslo tilhører VårtOslo AS, organisasjonsnummer 919 200 529. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med VårtOslo.

7. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

VårtOslos digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. VårtOslo vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil VårtOslo godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til VårtOslo. VårtOslo er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på abonnement@vartoslo.no

Powered by Labrador CMS