Tag: vannspeilet i Middelalderparken

Vannspeilet i Middelalderparken tappes ned grunnet anleggsarbeid. Fylles opp igjen før sommeren

I forbindelse med at det bygges trikketrasé i Bispegata, etableres et renseanlegg med en overvannsledning fra Bispegata og ut i Bispekilen. For å få...