Tag: vann- og avløpsetaten

Folk på Etterstad, Teisen og Helsfyr trenger ikke koke vannet lenger

Resultatene fra prøvene 13. og 14. januar viser ingen bakteriefunn og vannet er nå trygt å drikke. Årsaken til at kommunen anbefalte å koke...

Hvorfor har vannet i Hovinbekken plutselig blitt farget grønt?

Det samler seg mye vann i en byggegrop på Ensjø. Vann- og avløpsetaten i kommunen vil finne ut om det stammer fra Hovinbekken, eller om...

Beboere på Teisen og Etterstad bes koke vannet etter bakteriefunn

-- Årsaken til at vi anbefaler å koke drikkevannet er funn av bakterietypen Clostridium perfringens. Ved slike hendelser varsler vi om kokeanbefaling rutinemessig ifølge...

– Det er skuffende at politikerne i Oslo ikke ruster opp vann- og avløpsforholdene...

Det er overraskende og skuffende at politikerne i Oslo ikke ser at behovet for modernisering og opprustning av vann- og avløpsforholdene på hytteøyene nå...

Fettet fra Oslos julebord kan samles inn og brukes til biodrivstoff

Alle serveringssteder i Oslo skal ha en fettutskiller. Den hindrer at fett bli avleiret i avløpsrørene. Fettutskiller er ikke et spesielt lekkert navn, men...

Jula er høytid også for rottene. Heller du ribbefettet i vasken, blir det delikatesse...

At vi mennesker, katter og hunder er på konstant rottejakt, har gjort at bare de smarteste rottene overlever. Den største bekymringen med rottene, er...

– Falsk polarisering fra Venstre om vannforsyningen i Oslo

Oslo trenger ny vannforsyning, og vi i Rødt er glade for at jobben med dette nå kan starte. Vi skulle, som alle andre, ønske...

Opposisjonen i bystyret kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Lan Marie Berg

– Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere...

Over 5000 lovbrudd i Oslo kommune

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor....

— Blåser det rødgrønne byrådet i jordvernet når det bygges ny vannforsyning på Husebyjordet?

MDG erkjenner at byvekst er en trussel mot dyrket mark og natur rundt byer og tettsteder. MDG i Oslo ønsker å legge til rette...

Etter styrtregn og flom kan resten av Oslo lære vannhåndtering av Sogn hagekoloni

Oslos befolkning vokser og når flere boliger bygges skapes det et press på hvordan overvann skal håndteres. Men der nytt terreng stadig urbaniseres, er...

Tyver stjal kobberrør – flere tusen liter fyringsolje kan ha lekket ut i Akerselva

– Nødetater er ved et firma på Ulven. Derfra har det siden helgen trolig lekket ut flere tusen liter fyringsolje ned i grunnen og...