Tag: tog

Etter Filipstad-dødsfallet: Bane Nor Må vurdere risikoen for klatring på tog

Den ene av ungdommene, 15 år gamle Even Warsla Meen, omkom i ulykken søndag 24. februar 2019. Den 16 år gamle kjæresten hans og en...

Mer enn halvparten av Oslos befolkning ønsker høyhastighetstog mellom norske storbyer

I hele Norge svarer 41 prosent av de spurte at de er enige i at det bør bygges ut høyhastighetsbaner mellom de største byene...

Vedlikehold og bygging på jernbanen får konsekvenser for togtrafikken i sommer

Ifølge Bane Nor skal byggingen og vedlikeholdsarbeidet gi bedre punktlighet og kortere reisetid. Arbeidet starter natt til lørdag 22. juni og varer til og...

– All togtrafikken kan ikke fortsette å gå gjennom Oslo S. Det er visjonsløst

Jernbanetraseene gjennom Oslo er foreldet og skaper problemer både for trafikkavvikling, miljø, byutvikling i sentrum, reisende og godstransport. Men problemene løses ikke med stadig...

– At Senterpartiet skal være et godt valg for oslofolk, er det vel få...

Jeg forstår at det må være vanskelig for Senterpartiet å drive valgkamp i Oslo. Når partiets parlamentariske leder er kjent for å ha twitret...

Både Ekebergtrollet og naboene i Mosseveien rister på hamsen når Follobanen trenger seg på

Norges lengste jernbanetunnel, Follobanen, sneier de gamle leiegårdene i Mosseveien på sin 22 kilometers vei fra Oslo S til Ski. Sykepleierstudentene Victoria Madelen Haukeland og...