Tag: soveforbud

– Visumfri tilgang til Norge skjer på gitte vilkår. Ellers faller retten til opphold...

Professor Malcolm Langford vil hjelpe de som står i en nødssituasjon, og ære være ham for det. Jeg ønsker å forhindre at nødssituasjonen oppstår. Jeg...

– Gjemt bak hygiene-regulativer, kjeppjager Vegvesenet romfolk

Sementen under sinsenkrysset er for meg symbolet på at det i Norge finnes en kjeppjagings-strategi mot rom-minoriteten. Gjemt bak hygiene-regulativer og forbud mot telting...