Tag: røyksuger

Røyksugere kan redusere utslippene av svevestøv fra Oslos 90 900 vedovner

Fyring med ved er både hyggelig og CO2-nøytralt. Men det slippes ut svevestøv både inne og ute i forbindelse med fyring, og dette kan...