Tag: Rødtvet kirke

– Hva er det egentlig de driver på med i kirka om dagen?

3 758 070 mennesker var medlemmer av Den Norske Kirken ved utgangen av 2017. Jeg er ett av disse medlemmene. Uten meg, ville de...