Tag: politihøgskolen

– Å legge opp til at en stadig større del av politistudentene skal være...

– Politihøgskolens statistikk viser at hvis det blir trangere studentopptak så går det utover muligheten å rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn, sier Petter Eide, som...

Spesialenheten undersøker om politiet brøt våpeninstruksen under ambulansekapringen på Torshov

-- Det er ikke utferdiget en formell siktelse mot noen, men fire tjenestepersoner har status som siktet. Det følger av at det er tatt...

Senterpartiet reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo

– Det er dramatisk at regjeringen velger å nesten halvere utdanningskapasiteten i løpet av to-tre år. De er i ferd med å ødelegge politiutdanningen...

– Byrådet må på banen. Politihøyskolen skal ligge i Oslo

Det har vært en enighet blant politikerne om at politistudentene trenger en ny og moderne politihøyskole. Mange kommuner har startet påvirkningskampanjer for å få...

Beruset politistudent frikjent for hærverk på Torshov

I Oslo tingrett fredag ble den 22 år gamle kvinnen og politistudenten frikjent for hærverket aktor mente burde vært straffet med en bot på...

Framtidens politistudenter kan få sin skolehverdag i Groruddalen

Politihøyskolen i Oslo er i ferd med å vokse ut av dagens lokaler på Majorstua. Flere framtidige studenter gir behov for større og bedre...