Tag: Per Egil Johansen

Nå får personer i liten stilling pensjon. Utbetaling fra første krone i Oslo kommune

I dag tjener medarbeidere i Oslo kommune først pensjon når de har 20 prosent-stillinger eller høyere i Oslo kommune. Årsinntekten må dessuten være høyere...