Tag: nav

– NAV i 2018 skal ikke ha én fysisk dør til alle NAVs tjenester...

Folk får ikke den hjelpen de trenger hos NAV. I stedet for veiledningen de ble lovet, møter de lukkede dører og uforståelige skjemaer, sa...

– Folk gir opp å søke utvidet uføregrad. De klarer ikke fylle ut søknaden...

Kjernen i NAV-reformen var aldeles utmerket. NAV skulle være et partnerskap mellom stat og kommune, og tanken var samordning. NAV-brukerne skulle få en eneste dør...

Her er NAV-kontoret som utelukkende skanner pensjonssøknader

Generalistenes tid er for lengst over i NAV. Ved NAV Familie- og pensjonsytelser på Brynseng jobber 26 ansatte som skanner alle søknader om pensjon. En...

— Uten noen skilt, bak ei sota dør, fant jeg til slutt et fengselslignende...

Hva skal vel en offentlig service-institusjon som NAV med skilter? Man bør jo ikke oppfordre folk til å gå der heller. Da finner jo...

Barbara Karolinssen fikk beskjed av NAV om å slutte på skolen

Barbara Karolinssen (39) har ett år igjen av bachelorgraden i Business Administration på BI, men blir anbefalt av NAV Nordstrand å stanse utdanningen og finne seg...

Sosialkontor til enslig mor: — Gå hjem og let lenger inn i kjøleskapet

Antallet klager på hjelp og service ved NAV-kontoret på St. Hanshaugen har gått kraftig opp de siste to årene. For Oslo som helhet har...