Tag: mobbing

Færre oppgir at de mobbes ved Oslos ungdomsskoler, viser ny undersøkelse

Men tross nedgangen i tallene sier likevel rundt 5.000 elever osloelever at de jevnlig sliter med mobbing på skolen, viser ferske tall fra Elevundersøkelsen...

Færre klager på osloskolens arbeid mot mobbing. – Skolen er flinkere, mener mobbeombud

I første halvdel av dette skoleåret ble det meldt inn 653 mobbesaker fra skoler til fylkesmennene rundt om i landet, mot 565 saker i...

Oslo-skoler sliter med mer mobbing enn resten av landet. Se tall fra din skole

Grunnskolene hvor flest barn svarer at de blir mobbet i Oslo er Mortensrud og Møllergata skoler. Best ut kommer Slemdal skole i Vestre Aker...

Flere klager på behandlingen av mobbesaker i osloskolen

Tall fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser en kraftig økning i antallet klagesaker på mobbing ved osloskolene i fjor. Tallene er fra grunnskole...

Netthets av barn og unge øker. Det vil ungdom i Oslo vest gjøre noe...

Mobbing og trakassering på nett er et økende problem, ikke minst blant barn og unge. Nylig møttes ungdom i Oslo vest til netthat-workshop. Barn og...

— Det må blir mer åpenhet rundt angst og depresjoner

Jeg har slitt med angst og depresjon i mange år. Men etter mye hard jobbing har jeg endelig klart få livsgleden tilbake, og livet...

Kjerstin Owren blir Oslos første mobbeombud for barnehagebarn og elever

Owren kommer fra jobben som undervisningsinspektør ved Holmlia skole. Der ledet hun prosjektet Dysleksivennlig skole. Det var 116 søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget ble spisset...

Nå får elever og foreldre i Oslo et mobbeombud. Se hvem som har søkt...

116 personer har søkt på stillingen som mobbeombud i Oslo. På søkerlisten finner vi klart flest kandidater med pedagogisk bakgrunn, inkludert fem rektorer. Mobbeombudet skal ansettes...