Tag: Lisa Figenschou

838 søkere til 24 stillinger i oslopolitiet

Det er Politiforum som har fått innsyn i søkertallene på 24 stillingene som var utlyst i enhet øst og i enhet sentrum. Søkertallet tilsvarer to hele studentkull...