Tag: Kuriøse Oslo-annonser

«Niggertruppen Klonk, anført av mr. Homo fra Alabama»

Typografene i Christiania stiftet i 1872 en av Norges første fagforeninger. Avistrykkeriene var følsomme for streiker og aksjoner, så i lønnsforhandlinger kunne arbeiderne sette...