Tag: Kjerstin Owren

Færre oppgir at de mobbes ved Oslos ungdomsskoler, viser ny undersøkelse

Men tross nedgangen i tallene sier likevel rundt 5.000 elever osloelever at de jevnlig sliter med mobbing på skolen, viser ferske tall fra Elevundersøkelsen...

Færre klager på osloskolens arbeid mot mobbing. – Skolen er flinkere, mener mobbeombud

I første halvdel av dette skoleåret ble det meldt inn 653 mobbesaker fra skoler til fylkesmennene rundt om i landet, mot 565 saker i...

— Tenk om vi kunne brukt alle disse timene med dugnad og forberedelser til...

Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Kommunen og skolen kan derfor ikke kreve at elevene eller foresatte dekker utgifter til aktiviteter. Dette følger av opplæringsloven. Men klasseturer...

— Vi er ikke flinke nok til å stanse mobbing i skolen, mener Oslos...

Fra en trygg hverdag som undervisningsinspektør ved Holmlia skole skulle hverdagen snus trill rundt for Kjerstin Owren i fjor høst. Fra å være undervisningsinspektør...

Oslo-skoler sliter med mer mobbing enn resten av landet. Se tall fra din skole

Grunnskolene hvor flest barn svarer at de blir mobbet i Oslo er Mortensrud og Møllergata skoler. Best ut kommer Slemdal skole i Vestre Aker...

Flere klager på behandlingen av mobbesaker i osloskolen

Tall fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser en kraftig økning i antallet klagesaker på mobbing ved osloskolene i fjor. Tallene er fra grunnskole...

Kjerstin Owren blir Oslos første mobbeombud for barnehagebarn og elever

Owren kommer fra jobben som undervisningsinspektør ved Holmlia skole. Der ledet hun prosjektet Dysleksivennlig skole. Det var 116 søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget ble spisset...