Tag: Gry Larsen

Torshov har en sjel, og den må tas vare på, var konklusjonen under folkemøte...

Torshovtoppen er toppen på kransekaka, selve rosinen i pølsa av tomtene på Torshov. Det er nå femten år siden kommunen lot den glippe ut...

Dronning Sonja besøkte frivillige på Tøyen

Dronningen er høy beskytter for årets aksjon, som går til organisasjonen CAREs arbeid med kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. På Tøyen aktivitetshus...