Tag: grønne boliger

Fra 2020 skal Skanska utelukkende bygge grønne boliger

Skanska er en stor og synlig aktør innen boligbygging i Oslo, for eksempel i Ensjøbyen hvor de bygger hundrevis av nye boliger. Nå lover de...